Konferencja Sekcji Stereotaksji
i Neurochirurgii Czynnościowej PTNCH

Leczenie operacyjne padaczki
– konsensus neurologiczny-neurochirurgiczny

4-5 listopada 2022

CUKROWNIA ŻNIN
ul. Kl. Janickiego 1|Żnin

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie naukowe Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, które odbędzie w dniach 4-5 listopada 2022 r. w Cukrowni Żnin koło Bydgoszczy.

Tematem spotkania będzie leczenie operacyjne padaczki. Temat ten został ustalony na Kongresie Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, który odbył się w październiku 2021 r w Krakowie. W czasie tego zjazdu odbyło się zebranie Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej, podczas którego postawiono problem leczenia operacyjnego padaczki , który wydaje się być aktualnie największym wyzwaniem dla neurochirurgów zajmujących się neurochirurgią czynnościową w Polsce. Jest to zagadnienie , które wymaga dyskusji w gronie neurologów i neurochirurgów.

Zaproszenie na to spotkanie kierujemy więc również do wszystkich neurologów, którzy w swojej praktyce zajmują się leczeniem padaczki, gdyż to oni w większości przypadków opiekują się pacjentami i mają możliwość kierowania ich na leczenie operacyjne. Obecnie pacjenci wymagający operacji z powodu padaczki kierowani są często na bardzo drogie leczenie zagraniczne. Naszą ambicją jest aby ośrodki w Polsce, które się tym zajmują bądź chciałyby rozpocząć, mogły prowadzić takie leczenie na najwyższym poziomie.

Celem tego spotkania będzie ustalenie konsensusu neurologiczno-neurochirurgicznego dotyczącego kryteriów i zasad kwalifikacji do zabiegów, współpracy w zespołach kwalifikujących, organizacji i wyposażenia ośrodków neurochirurgicznych, które mają leczyć operacyjnie padaczkę.

Wszystko to odbędzie się w postidustrialnym otoczeniu hotelu Cukrownia Żnin. Zaplanowane są wykłady ekspertów wprowadzających nas w aktualny stan wiedzy dotyczący diagnostyki obrazowej, standardów leczenia zachowawczego, zasad kwalifikacji do leczenia operacyjnego padaczki. Ośrodki, które zajmują się operacyjnym leczeniem padaczki w Polsce, będą miały możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem. Zachęcamy Państwa do zgłaszania referatów. Obrady zakończymy konferencją okrągłego stołu, gdzie eksperci przy udziale wszystkich uczestników konferencji, postarają się wypracować konsensus.

Do zobaczenia w Żninie koło Bydgoszczy.

dr n. med. Jacek Furtak

Przewodniczący Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej PTNCH
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

PATRONAT: