Program

4 listopada  2022

11:00 – 12:00 Rejestracja uczestników / lunch

12:00 – 12:05 Otwarcie Konferencji
– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr n. med. Jacek Furtak
oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. med. Marek Harat

12:05 – 15:10 SESJA I
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz,
prof. dr hab. n. med. Marek Harat

12:05 – 12:30 Diagnostyka obrazowa padaczki
– prof. Barbara Bobek-Billewicz

12:30 – 12:50 Kwalifikacja dzieci z padaczką lekooporną do leczenia operacyjnego
– prof. Maria Mazurkiewicz–Bełdzińska

12:50 – 13:10 Kwalifikacja pacjentów dorosłych z lekooporną padaczką do leczenia operacyjnego
– dr hab. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP

13:10 – 13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 13:55 Aktualny stan wiedzy o leczeniu operacyjnym padaczki
– prof. Marcin Roszkowski

13:55 – 14:25 Stereoelektroencefalografia – How we do it
– dr hab. Paweł Tabakow, prof. UM, dr Monika Służewska-Niedźwiedź, dr Katarzyna Smarzewska, dr Wojciech Fortuna, dr Katarzyna Sulima, dr Anna Zimny

14:25 – 14:45 Multidyscyplinarne postępowanie okołooperacyjne w robotycznie wspomaganej implantacji elektrod sEEG
– prof. Leszek Sagan, dr Monika Jarosz, dr Iwona Kochanowska, dr Marek Lickendorf

14:45 – 15:10 Dyskusja

15:10 – 15:30 Przerwa kawowa

15:30 – 18:35 SESJA II Prowadzący prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

15:30 – 15:50 Rola długoterminowych badań wideo- EEG i diagnostyki inwazyjnej w kwalifikacji do leczenia operacyjnego chorych z padaczka lekooporną
– prof. Dariusz Jaskólski, dr Marlena Hupało

15:50 – 16:10 Wykorzystanie robota Stealth Autoguide firmy Medtronic w praktyce neurochirurgicznej
– dr Wojciech Nowak
MEDTRTONIC

16:10 – 16:30 Modulating The epileptogenic Network- The renaissance of functional neurosurgery
– prof. Jarosław Maciaczyk
BOSTON

16:30 – 16:40 Przerwa kawowa

16:40 – 17:00 Stymulacja jądra przedniego wzgórza w leczeniu lekoopornej padaczki
– dr hab. Michał Sobstyl
MEDTRONIC

17:00 – 17:20 Latest views on the mechanisms of action of vagal nerve stimulation in epilepsy
– dr Romain CARRON, MD, PhD
LIVANOVA

17:20 – 17:40 Korzyści ze stymulacji nerwu błędnego w leczeniu lekoopornej padaczki wynikają nie tylko z redukcji częstości napadów
– dr Marcin Birski, dr Edyta Zwolińska

17:40 – 17:50 Optymalizacja elektrostymulacji nerwu błędnego (VNS) w leczeniu padaczki lekoopornej
– dr inż. lek. Lech Kipiński

17:50 – 18:20 Leczenie farmakologiczne padaczki. Lekooporność. Aktualnie prowadzone badania dające dużą nadzieję, na poprawę wyników leczenia farmakologicznego
– prof. Konrad Rejdak

18:20 – 18:40 Dyskusja

19:15 Kolacja

5 listopada  2022

09:00 – 10:10 SESJA III Prowadzący: dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK, dr n. med. Jacek Furtak

09:00 – 09:20 Ewolucja opieki nad pacjentem z głęboką stymulacją mózgu
prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat
ABBOTT

09:20 – 09:40 Back to the future- Spinal Cord Stimulation for chronic pain and beyond
prof. Jarosław Maciaczyk
BOSTON

09:40 – 10:00 Invasive diagnostics for epilepsy surgery- from hypothesis to resection
dr Daniel Delev, University Clinic Aachen, Germany
BRAIN LAB

10:00 – 10:10 Dyskusja

10:10 – 10:30 Przerwa kawowa

10:30 – 13:25 SESJA IV Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski, prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan

10:30 – 10:45 Wzorzec współpracy neurologa-neurofizjologa z neurochirurgiem leczącym operacyjnie chorych z padaczką na przykładzie życia zawodowego profesora Tadeusza Baci
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

10:45 – 11:00 Zasady nowoczesnej diagnostyki przedoperacyjnej padaczki lekoopornej. Współczesne leczenie zabiegowe padaczki
dr Piotr Zwoliński, prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski, dr Natasza Blek, dr Mikołaj Pielas, dr Julia Nowak, dr Michał Zwoliński

11:00 – 11:15 Desynchronizacja międzypółkulowa czynności napadowej w trakcie kallozotomii
prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan, dr Monika Jarosz, dr Iwona Kochanowska

11:15 – 11:30 Podsumowaniu doświadczeń z operacjami resekcji ogniska z MST (multiple subpial transection)
dr hab. n. med. Monika Barczewska, prof. UWM,  prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

11:30 – 11:45 Małoinwazyjne techniki leczenia padaczki
dr Marcin Birski, dr Marcin Rusinek, dr Dariusz Paczkowski, prof. dr hab. n. med. Marek Harat, dr Jacek Furtak

11:45 – 11:55 Przerwa kawowa

11:55 – 12:10 Diagnostyka i operacyjne leczenie padaczki u dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy
dr Lucyna Muller, dr Dariusz Paczkowski, dr Edyta Zwolińska

12:10 – 12:25 Jednostronna stymulacja hipokampa w leczeniu lekoopornej padaczki skroniowej wtórnej do stwardnienia hipokampa
dr hab. n. med. Michał Sobstyl, dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska, dr Szczepan Iwański, dr Ewa Nagańska, dr Piotr Glinka, dr Marcin Rylski

12:25 – 12:40 Stymulacja jądra przedniego wzgórza w padaczce lekoopornej – doświadczenia własne
dr Rafał Wójcik, dr Marlena Hupało, dr Karol Wiśniewski, dr Ernest Bobeff, prof. dr hab. n. med. Dariusz  Jaskólski

12:40 – 12:55 Wstępne wyniki skuteczności i bezpieczeństwa obustronnej stymulacji jąder przednich wzgórza u chorych z rozpoznaniem lekoopornej padaczki
dr hab. n. med. Michał Sobstyl, dr Magdalena Konopko, prof. Halina Sienkiewicz- Jarosz, prof. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska, dr Szczepan Iwański, dr Angelika Stapińska-Syniec, dr Piotr Glinka, dr Ewa Nagańska, dr Marcin Rylski

12:55 – 13:10 Korelacja pomiędzy objętością stymulowanej tkanki, a skutecznością stymulacji jądra przedniego wzgórza w leczeniu lekoopornej padaczki.
dr hab. n. med. Michał Sobstyl, dr Angelika Stapińska-Syniec, dr Piotr Glinka, dr Marcin Rylski

13:10 – 13:25 Prezentacje / Dyskusja

13:25 – 13:40 Przerwa kawowa

PATRONI OBRAD OKRAGŁEGO STOŁU :
ANGELINI, UCB, LIVANOVA

13:40-15:55 OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI PANELOWEJ – każdy uczestnik konferencji będzie mógł zabrać głos w dyskusji. 

Jak poprawić jakość leczenia w Polsce pacjentów wymagających leczenia operacyjnego padaczki. Konsensus neurologiczno-neurochirurgiczny.

MODERATOR prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski

SKŁAD PREZYDIUM OKRĄGŁEGO STOŁU:

 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski
 • dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz- Bełdzińska
 • prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski
 • prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • dr n. med. Monika Służewska- Niedźwiedź
 • dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UM
 • dr hab. n. med. Arkadiusz Nowak
  PROPONOWANE PROBLEMY:
  1. Oszacowanie potrzeb (ilości pacjentów wymagających leczenia operacyjnego padaczki rocznie w Polsce).
  2. Organizacja ośrodka leczenia operacyjnego padaczki.
  3. Zalecane wyposażenie ośrodka leczącego operacyjnie padaczkę.
  4. Oszacowanie kosztów leczenia operacyjnego pacjentów z padaczką.
  5. Droga do uzyskania właściwego finansowania

15:55 Zakończenie konferencji / Lunch 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

ORGANIZATOR:

502 680 115
m.lipinski@90consulting.pl

90 Consulting

UL. BAGATELA 10/19, 00-585 WARSZAWA

Kontakt dla firm:

570 227 116
a.kostrzewska@90consulting.pl