Program

4 listopada  2022

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:10 Rozpoczęcie konferencji

13:10 – 13:30 Tytuł wykładu w przygotowaniu

13:30 – 13:50 Tytuł wykładu w przygotowaniu

13:50 – 14:10 Tytuł wykładu w przygotowaniu

14:10 – 14:30 Tytuł wykładu w przygotowaniu

14:30 – 14:50 Tytuł wykładu w przygotowaniu

14:50 – 15:00 Przerwa kawowa

15:00 – 15:25 Diagnostyka obrazowa padaczki

– prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek – Bilewicz

15:25 – 15:50 Leczenie farmakologiczne padaczki lekooporność

– prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

15:50 – 16:15 Kwalifikacja pacjentów z lekooporną padaczką do leczenia operacyjnego

– prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz – Bełdzińska

16:15 – 16:40 Aktualny stan wiedzy leczenia operacyjnego padaczki

– prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski

16:40 – 17:10 Znaczenie śródoperacyjnego wyznaczania zakresu resekcji ogniska padaczkowego

– dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UW

5 listopada  2022

09:00 – 11:00 Sesja prac zgłoszonych przez ośrodki

11:00 – 11:20 Przerwa kawowa

11:20 – 13:20 Konferencja Okrągłego Stołu – Struktury leczenia operacyjnego padaczki

              – prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski

              – prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

              – prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz – Bełdzińska

              – prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

              – prof. dr hab. n. med. Wojciech Roszkowski

              – prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel

              – prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski

              – prof. dr hab. n. med. Marek Harat

              – dr n. med. Jacek Furtak

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).