Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący

Jacek Furtak

dr n. med.

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

dr n. med. Marcin Birski

lek. Aneta Myszka

mgr Marta Miler

Komitet Naukowy:

Przewodniczący

Marek Harat

prof. dr hab. n. med.

Członkowie Komitetu Naukowego:

 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski
 • Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel
 • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski
 • Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • Prof. dr hab. n. med. Radosław Rola
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan 
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
 • Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Ładziński
 • Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
 • Dr hab. n. med. Tomasz Szmuda
 • Dr hab. n. med. Paweł Tabakow, prof. UM
 • Dr n. med. Dariusz Jeżewski
 • Dr hab. n. med. Paweł Sokal
 • Dr hab. n. med. Michał Sobstyl
 • Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
 • Dr n. med. Marlena Hupało
 • Dr n. med. Milena Świtońska
 • Dr n. med. Jacek Furtak
 • Dr n. med. Marcin Birski
 • Dr n. med. Monika Służewska-Niedźwiedź
 • Dr n. med. Piotr Zwoliński
 • Dr hab. n. med. Arkadiusz Nowak