Abstrakty

 Wytyczne:

250 słów, strukturalizowany zawierający informację o: celu, metodach, wynikach i wnioskach.

Prosimy o przygotowanie abstraktów w języku polskim.

Termin zgłaszania referatów:   15.09.2022 

Abstrakty proszę nadsyłać na adres: biuro@90consulting.pl

Prosimy aby w wiadomości zawarte były informacje do osoby kontaktowej zawierającej: adres email i nr telefonu.