sekrety hematologii

Sekrety
HEMATOLOGII

Sekrety Hematologii, zainicjowane  zostały przez grupę lekarzy z całej Polski,  której przyświeca cel  realizacji projektów związanych z hematologią.

Cykliczne spotkania umożliwią dzielenie się zdobytymi doświadczeniami, wiedzą, istotnymi kontaktami. Ta inicjatywa zapewni dynamiczny rozwój wiedzy w dziedzinie hematologii , immunologii, oraz molekularnej diagnostyki hematoonkologicznej.

Spotkania w cyklu będą odbywały się w kameralnym gronie specjalistów z całej Polski i Europy. Za każdym razem będą na uczestników czekały niespodzianki w postaci wyjątkowych wykładów, warsztatów, gości przedstawiających współczesny stan wiedzy, ciekawe przypadki oraz praktyczne wskazówki. 

DATA:
9 grudnia 2021 

MIEJSCE:
Hotel Podklasztorze

ADRES:
ul. Władysława Jagiełły 1, 97-330 Sulejów