Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na XXIX Konferencję Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – Nowe wytyczne leczenia udaru mózgu, która odbędzie się w terminie 1-2 grudnia 2023 | konferencja stacjonarna.

Udział w konferencji jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.

Zapraszamy do udziału!

1-2 grudnia 2023

KONFERENCJA STACJONARNA

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ul. Jana III Sobieskiego 9 | Warszawa
(budynek Kliniki Psychiatrii Sądowej)

REJESTRACJA

Udział w konferencji jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.

ORGANIZATORZY:

WYKŁADOWCY:

 • prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska, IPIN
 • dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. uczelni, IPIN
 • dr hab. n. med. Maciej Niewada, WUM
 • dr n. med. Michał Farkowski, PIM MSWiA
 • dr hab. n. med. Michał Karliński, IPIN
 • prof. dr hab. n. med. Filip Szymański, UKSW
 • dr hab. n. med. Jacek Staszewski, WIM
 • dr hab. n. med. Piotr Myrcha, WUM
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera, GuMed
 • dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz, IPIN
 • prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski, GuMed
 • dr n. med. Piotr Luchowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • dr n. med. Antoni Ferens, WUM
 • dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki, GuMed
 • dr n. med. Bartosz Jabłoński 
 • dr hab. n. med. Jacek Rożniecki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • prof. dr hab. n. med. Zenon Huczek, WUM
 • dr n. med. Bożena Kłysz, IPIN
 • dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, IPIN
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Polanowska, IPIN
 • dr n. med. Anna Czernuszenko
 • dr n. med. Bożena Adamkiewicz, Szpital Kopernika w Łodzi
 • dr hab. n. med. Piotr Sobolewski
 • dr hab. n. med. Anna Szymańska, CMKP
 • lek. Rafał Kaczorowski, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

SESJA ANGELS

 • Agnieszka Tymecka-Woszczerowicz, Inicjatywa Angels
 • Katarzyna Putyło, Inicjatywa Angels
 • Anna Kiełkowska, Inicjatywa Angels
 • lek. Justyna Straszak-Trzeciak, Szpital Św. Łukasza w Bolesławcu
 • lek. Maciej Mączka, Szpital Św. Łukasza w Bolesławcu
 • mgr Piotr Brzostek, Szpital Św. Łukasza w Bolesławcu
 • lek. Aleksander Dębiec, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • lek. Tomasz Roman, SPSK 4 w Lublinie
 • lek. Rafał Kaczorowski, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • lek. Krzysztof Bartosz Kądziołka, Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, IP CZD w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

PROGRAM

PIĄTEK, 1.12.2023

WARSZTATY ANGELS I WPROWADZENIE DO WYTYCZNYCH

14:00-15:00  Rejestracja, Lunch

 15:00-15:15  Inauguracja
dr hab. med. Adam Kobayashi
– dr hab. med. Michał Karliński

15:15-17:50  Sesja I: Sesja Inicjatywy Angels    
prowadzący: dr hab. n. med. Adam Kobayashi, dr hab. n. med. Michał Karliński

15:15-15:25  Inicjatywa Angels w Polsce – aktualności
– Agnieszka Tymecka-Woszczerowicz, Katarzyna Putyło, Anna Kiełkowska, Inicjatywa Angels

15:25-15:45  Korzyści monitorowania jakości – rejestr ResQ
– dr hab. n. med. Michał Karliński

15:45-16:30  Organizacja opieki udarowej oraz zaawansowana diagnostyka dysfagii – wymiana doświadczeń
lek. Justyna Straszak-Trzeciak, lek. Maciej Mączka, mgr Piotr Brzostek,  lek. Aleksander Dębiec

16:30-16:45  Trombektomia mechaniczna – doświadczenia radiologa
lek. Tomasz Roman

16:45-17:00  Trombektomia mechaniczna – doświadczenia neurologa
– lek. Rafał Kaczorowski

17:00-17:15   Trombektomia mechaniczna – doświadczenia neurochirurga
– lek. Krzysztof Bartosz Kądziołka

17:15-17:30  Trombektomia – doświadczenia kardiologa
prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski

17:30-17:50  Dyskusja panelowa

17:50-18:00  Ceremonia wręczenia nagród ESO Angels
rozdanie statuetek bez elementów rozrywkowych

18:00-18:20  Przerwa kawowa

Wykład specjalny:
18:20-18:50 
Polskie wytyczne leczenia long i post-COVID 
– prof. dr hab. n. med. Filip Szymański

18:50 – 19:15  Neurologiczne powikłania COVID-19 – czy możemy je skutecznie leczyć?
– dr hab. med. Adam Kobayashi

 19:15 – 19:30  Leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej – update 2023
– dr hab. n. med. Anna Szymańskai

19:30-19:40  Dyskusja

19:40  Zakończenie I dnia Konferencji

SOBOTA, 2.12.2023

UDAR MÓZGU W ŚWIETLE NADCHODZĄCYCH WYTYCZNYCH PTN 2023/24

9:00-10:00 Sesja II: Organizacja leczenia udaru mózgu
prowadzący: dr hab. med. Jacek Staszewski, prof. WIM, prof. dr hab. med. Grzegorz Kozera

9:00-9:15  Ogólne zasady opieki, edukacja i kształtowanie świadomości społecznej w udarze mózgu i TIA
– prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera

9:15 – 9:30  Organizacja opieki przedszpitalnej w udarze mózgu
– dr n. med. Bożena Adamkiewicz
Kontrola jakości postępowania w udarze mózgu
– dr n. med. Piotr Luchowski

9:30-9:45 Organizacja opieki i postępowania wczesnoszpitalnego w udarze mózgu
– dr hab. n. med. Jacek Staszewski
Wytyczne dotyczące organizacji systemu opieki koordynowanej w udarze mózgu
– prof. dr hab. med. Jacek Rożniecki

9:45-10:00  Dyskusja

10:00-10:15  Przerwa kawowa

10:15-11:45  Sesja III: Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu
prowadzący: dr hab. n. med. Adam Kobayashi, dr hab. n. med. Michał Karliński

10:15-10:30  Obrazowanie w udarze mózgu
– dr hab. n. med. Adam Kobayashi

10:30-10:45 Leczenie nieswoiste farmakologiczne
– dr hab. n. med. Michał Karliński

10:45-11:00 Leczenie swoiste farmakologiczne
– dr n. med. Antoni Ferens

11:00-11:30  Leczenie swoiste zabiegowe
– prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal

11:30-11:45  Dyskusja

11:45-12:00  WYKŁAD SPECJALNY: Zastosowanie dostępu promieniowego w interwencyjnym leczeniu udaru niedokrwiennego. Współczesne możliwości oraz przyszłość
– lek. Krzysztof Bartosz Kądziołka

12:00 – 13:00  Sesja IV: Leczenie udaru krwotocznego i zakrzepica żylna mózgu
prowadzący: prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski

12:00 – 12:10  Postępowanie w krwawieniach śródmózgowych związanych z przyjmowaniem doustnych leków przeciwkrzepliwych
– prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski

12:10 – 12:20  Nowe dane dotyczące leczenia zakrzepicy zatok żylnych mózgowia z zastosowaniem doustnych leków przeciwkrzepliwych niebędących antagonistami witaminy K (NOAC)
– dr n. med. Bartosz Jabłoński

12:20 – 12:30 Neuroobrazowanie w krwawieniu śródmózgowym
– dr hab. n. med. Piotr Sobolewski

12:30 – 12:40 Monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego i zalecenia postępowania w przypadku podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego w krwawieniach śródmózgowych
– dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki

12:40 – 12:50  Nowe dane dotyczące leczenia neurochirurgicznego w krwawieniach śródmózgowych
– lek. Rafał Kaczorowski

12:50-13:00  Dyskusja

13:00-13:35  Lunch

13:35-15:05  Sesja V: Profilaktyka wtórna udaru niedokrwiennego mózgu
prowadzący: prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska, dr hab. n. med. Maciej Niewada

13:35-13:50  Leczenie przeciwpłytkowe
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki

13:50-14:05  Leczenie przeciwkrzepliwe i diagnostyka migotania przedsionków
dr hab. n. med. Michał Karliński

14:05-14:20  Leczenie zabiegowe migotania przedsionków
dr hab. n. med. Michał Farkowski

14:20-14:30  Leczenie zabiegowe PFO i uszka lewego przedsionka
prof. dr hab. n. med. Zenon Huczek

14:30-14:45  Miażdżycowe zwężenie i rozwarstwienie tętnic szyjnych
dr hab. n. med. Piotr Myrcha

14:45-15:00  Leczenie hipolipemizujące
dr hab. n. med. Maciej Niewada

15:00-15:15  Dyskusja

15:15-16:15  Sesja VI: Rehabilitacja po udarze mózgu
prowadzący: dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

15:15-15:25  Organizacja opieki rehabilitacyjnej
dr n. med. Bożena Kłysz

15:25-15:40  Rehabilitacja ruchowa i terapia zajęciowa
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

15:40-15:55  Terapia zaburzeń poznawczo-behawioralnych i zaburzeń mowy
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Polanowska

15:55-16:05  Zaburzenia połykania
dr n. med. Anna Czernuszenko

16:05-16:15  Dyskusja

16:15  Zakończenie Konferencji i odbiór certyfikatów

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

SPONSORZY

REGULAMIN

REGULAMIN Konferencji “XXIX Konferencja Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Nowe wytyczne leczenia udaru mózgu”

1-2 grudnia 2023 r.

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konferencji “XXIX Konferencja Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Nowe wytyczne leczenia udaru mózgu”,  która odbędzie się w dniu 1-2 grudnia 2023  roku (dalej: „Konferencja”) jest firma 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa (dalej: „Organizator”).

 1. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Konferencji mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Konferencji.
 3. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne.
 4. Organizator zastrzega sobie praw zmian w programie Konferencji.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Konferencji są łącznie:
 • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:
 • na stronie internetowej Konferencji
 • lub na miejscu w dniu wydarzenia
 • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Konferencji
   1. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
   2. Koszt przyjazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
   3. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

   Reklamacje

   1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
   2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
   3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
   4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
   5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

   Przetwarzanie danych osobowych

   1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
   2. Uczestnik wyraża zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
   3. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

   *Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

   Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

   Uczestnik ma prawo do:

   1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   2. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   4. przenoszenia danych,
   5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

   Postanowienia końcowe

   1. W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
   2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
   3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
   4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
   5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
   6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów,
    w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
   7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2023 r.