SPRING
Excellence

LUNG CANCER, THORACIC TUMOURS, AND GENITO-URINARY SCHOOL

15-16 marca 2024

Hotel Almond
ul. Toruńska 12 | Gdańsk

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji „SPRING EXCELLENCE  LUNG CANCER, THORACIC TUMOURS, AND GENITO-URINARY SCHOOL”, która odbędzie się w terminie 15-16.03.2024r. w hotelu Almond w Gdańsku (ul. Toruńska 12, Gdańsk).

Podczas spotkania przekażemy najnowsze dane dotyczące nowotworów nerki i pęcherza moczowego, nowotworów gruczołu krokowego i jądra, nowotworów płuca i klatki pieresiowejoraz nowych technologii w leczeniu radykalnym i w chorobie oligometastatycznej. Istotnym aspektem spotkania będzie również odrębna sesja poświęcona analizie przypadków Tumor Board podczas której liczymy na Państwa aktywny udział i wymianę doświadczeń.

Życzymy wszystkim uczestnikom zdobycia nowej wiedzy, ciekawych, inspirujących dyskusji a także dobrego samopoczucia. Jesteśmy przekonani, że bardzo bogaty merytorycznie program i interdyscyplinarna formuła konferencji będzie atrakcyjna i zachęci Państwa do odwiedzenia pięknych zakątków Gdańska.

W oczekiwaniu na spotkanie z Państwem.

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
dr hab. n med. prof. Instytutu Paweł Wiechno
dr hab. n. med. Jakub Kucharz

15-16 marca 2024

Konferencja stacjonarna

Hotel Almond

ul. Toruńska 12 | Gdańsk

Patronat:

Polska Grupa Raka Płuca

Polskie Towarzystwo Patomorfologii

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Przewodniczący

 

prof. dr hab. n. med.

Renata Zaucha

 

prof. dr hab. n. med.

Rafał Dziadziuszko

 

prof. dr hab. n. med., prof. Instytutu

Paweł Wiechno

 

dr hab. n. med.

Jakub Kucharz

 

Program

12:30 - 13:30

LUNCH

w

13:30 - 13:35

Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha
dr hab. n. med. Jakub Kucharz
dr hab. n med. prof. Instytutu Paweł Wiechno

w

13:35 - 13:50

Wykład otwierający

Onkologia Wyzwań czyli miejsce onkologii w dobie leczenia skojarzonego – interdyscyplinarnego i innowacyjnego  
– prof. Rafał Dziadziuszko

w

13:50 - 15:10

Sesja I

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Renata Langfort i prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg

13:50-14:10 Nowotwory płuca i klatki piersiowej – klasyfikacja aktualna i nadchodzące zmiany
– prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

14:10-14:30 Nowotwory nerki i pęcherza moczowego – klasyfikacja aktualna i nadchodzące zmiany
– dr. n. med. Michał Pyzlak

14:30–14:50 Diagnostyka Molekularna i Immunologiczna w nowotworach układu moczowego
– prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg

14:50–15:10 Dyskusja i podsumowanie

w

15:10 - 16:30

Sesja II

Prowadzenie:
dr hab. n. med. prof. GUM Tomasz Marjański i prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

15:10–15:25 Zakres resekcyjności w niedrobnokomórkowym raku płuca – czy jest miejsce dla pneumonektomii
– dr hab. n. med. prof. GUM Tomasz Marjański

15:25–15:40 Definicja radykalizmu chirurgicznego w operacyjnym leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (cecha R i N)
– prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

15:40–15:55 Leczenie okołooperacyjne niedrobnokomórkowego raka płuca (wstępne i uzupełniające) – leki ukierunkowane molekularnie
– prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

15:55–16:10 Leczenie okołooperacyjne niedrobnokomórkowego raka płuca – leki immunokompetentne (wstępne i uzupełniające)
– dr hab. n. med. prof. Instytutu Adam Płużański

16:10–16:30 Dyskusja i podsumowanie

16:30 - 16:50

PRZERWA KAWOWA

w

16:50 - 18:30

EXCELLENT IMMUNOTHERAPHY TUMOR EXPERIENCE

sesja sponsorowana 

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Jakub Kucharz

16:50-17:20 Double Power – podwójna immunoterapia w 1L leczenia nowotworów klatki piersiowej

Podwójna immunoterapia w nowotworach klatki piersiowej – aktualizacja
– prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

Podwójna immunoterapia w 1L leczenia pacjentów chorych na miedzybłoniaka opłucnej – doświadczenia ośrodka
– dr n. med Paweł Badurak

Podwójna immunoterapia w połaczeniu z 2 cyklami chemioterapii w 1L leczenia pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca – doświadczenia ośrodka
– dr hab. n. med. Damian Tworek

17:20 – 17:50 Double Power – podwójna immunoterapia w 1L leczenia raka nerkowokomórkowego

Podwójna immunoterapia w 1L leczenia pacjentów chorych na raka nerkowokomórkowego – doświadczenia ośrodka
dr n. med Bożena Sikora – Kupis

Podwójna immunoterapia w 1L leczenia pacjentów chorych na raka nerkowokomórkowego – doświadczenia ośrodka
– dr n. med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek

17:50 – 18:10 Leczenie raka gruczołu krokowego z uwzględnieniem roli i miejsca antagonisty GnRH
– dr n. med. Bożena Sikora – Kupis

18:10 – 18:30 Jak leczyć mHSPC w 2024 roku? Rola apalutamidu
wykład sponsorowany  
prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

18:30 - 18:50

PRZERWA KAWOWA

w

18:50 - 20:00

Sesja III

Prowadzenie:
dr hab. n. med. Jakub Kucharz i prof. dr hab. n med. Renata Zaucha

18:50-19:05 Leczenie okołooperacyjne nowotworów nerki – leczenie systemowe
– dr hab. n. med. Jakub Kucharz

19:05-19:20 Miejsce terapii systemowych w leczeniu radykalnym raka gruczołu krokowego
– prof. dr hab. n med. Jacek Fijuth

19:20-19:35 Leczenie okołooperacyjne raka pęcherza moczowego – leczenie systemowe
– prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha

19:35-19:45 Leczenie skojarzone nowotworów jądra – leczenie systemowe
– dr hab. n med. prof. Instytutu Paweł Wiechno

19:45-20:00 Dyskusja i podsumowanie

20:00 - 22:00

KOLACJA

w

9:00 - 10:00

Sesja IV

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha i dr n. med. Piotr Jaśkiewicz

09:00–09:15 Miejsce leków innowacyjnych w radioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca – co wiemy i dokąd zmierzamy
– dr n. med. Piotr Jaśkiewicz

09:15–09:30 Nowe technologie radioterapii w leczeniu radykalnym i w chorobie oligometastatycznej
– dr n. med. Anna Wrona

09:30–09:50 Radioterapia w urologii – rola i miejsce
– prof. dr hab. n med. Renata Zaucha

09:50–10:00 Dyskusja i podsumowanie

w

10:00 - 11:00

Sesja V

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Konopa i prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

10:00-10:20 Leczenie ukierunkowane molekularnie w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca z intencja paliatywną – STATE OF ART
– prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

10:20-10:40 Leki immunokompetentne w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca z intencją paliatywną – STATE OF ART
– dr hab. n. med. prof. Instytutu Adam Płużański

10:40-10:55 Leki innowacyjne w leczeniu miedzybłoniaka i raka drobnokomórkowego płuca z intencją paliatywną
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Konopa

10:55-11:00 Dyskusja i podsumowanie

11:00 - 11:30

PRZERWA KAWOWA

w

11:30 - 11:50

Immunochemioterapia u chorych na NDRP z ekspresją PD-L1<1%: 5-letnie wyniki badań klinicznych wobec polskich danych RWE
wykład pod patronatem
prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

w

11:50 - 12:50

Sesja VI – TUMOR BOARD

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i dr hab. n. med. prof. Instytutu Paweł Wiechno

11:50-12:05 Przypadek 1 – płuco – dr. Anna Wrona

12:05-12:20 Przypadek 2 – nerka – dr. Bożena Sikora-Kupis

12:20-12:35 Przypadek 3 – nowotwór zarodkowy – prof. Paweł Wiechno

12:35-12:50 Przypadek 4 – pęcherz moczowy – prof. Jakub Kucharz

12:50-13:10 Dyskusja i podsumowanie

13:10 - 13:30

PRZERWA KAWOWA

w

13:30 - 14:30

Sesja VII 

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha i dr hab. n. med. prof. Instytutu Paweł Wiechno

13:30-13:45 Leki ukierunkowane molekularnie i immunokompetentne w leczeniu nowotworów nerki z intencja paliatywną – STATE OF ART
– prof. dr hab. n. med. Jakub Kucharz

13:45-14:00 Leki ukierunkowane molekularnie i immunokompetentne w leczeniu nowotworów pęcherza moczowego z intencja paliatywną – STATE OF ART
– prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha

14:00-14:15 Leki ukierunkowane molekularnie i immunokompetentne w leczeniu nowotworów gruczołu krokowego z intencja paliatywną – STATE OF ART
wykład pod patronatem
dr hab. n. med. prof. Instytutu Paweł Wiechno

14:15-14:30 Dyskusja i podsumowanie

w

14:30 - 14:35

14:35-14:40 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha,
dr hab. n med. prof. Instytutu Jakub Kucharz
dr hab. n med. prof. Instytutu Paweł Wiechno

14:35 - 15:30

LUNCH

Sponsorzy

Regulamin

REGULAMIN Konferencji: „SPRING EXCELLENCE  LUNG CANCER, THORACIC TUMOURS, AND GENITO-URINARY SCHOOL”, 15-16 marca 2024

Postanowienia ogólne

Organizatorem „SPRING EXCELLENCE  LUNG CANCER, THORACIC TUMOURS, AND GENITO-URINARY SCHOOL”, która odbędzie się w dniach 15-16 marca 2024 (dalej: „Konferencja”) jest firma 90 Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa (dalej: „Organizator”).

 1. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Konferencji mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Konferencji.
 3. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, warsztaty.
 4. Organizator zastrzega sobie praw zmian w programie Konferencji.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Konferencji są łącznie:

 • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Konferencji

2. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
3. Koszt przyjazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
4. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

Rezygnacja

1. Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić mailem na adres: biuro@90consulting.pl.
2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 30%
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
2. Uczestnik wyrażam zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
3. Uczestnik wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Uczestnik ma prawo do:

1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
2. zadania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie.

Kontakt

Mariola Stadnik

881 770 032

m.stadnik@90consulting.pl

Kontakt dla firm:

Sebastian Chyczewski

535-770-087

s.chyczewski@90consulting.pl