Autumn
Excellence

Lung Cancer and Melanoma
and Breast School

13-14 października 2023

The Bridge Wroclaw – Mgallery
Plac Katedralny 8 | Wrocław

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w Autumn Excellence Lung Cancer and Melanoma and Breast School, które odbędzie się w dn. 13-14.10.2023r. w hotelu The Bridge Wroclaw – Mgallery we Wrocławiu.

Podczas spotkania dowiemy się m.in. o leczeniu okołooperacyjnym czerniaków, raka piersi oraz niedrobnokomórkowego raka płuca, a także radioterapii i radiochemioterapii. Istotnym aspektem spotkania będą również odrębne sesje poświęcone analizie przypadków Tumor Board podczas których liczę na Państwa aktywny udział i wymianę doświadczeń.

Życzę wszystkim uczestnikom zdobycia nowej wiedzy, ciekawych, inspirujących dyskusji a także dobrego samopoczucia. Jestem przekonany, że bardzo bogaty merytorycznie program i interdyscyplinarna formuła konferencji będzie atrakcyjna i zachęci Państwa do odwiedzenia pięknych zakątków Wrocławia.

W oczekiwaniu na spotkanie z Państwem.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca
Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Narodowego Instytutu Onkologii-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

 

13-14 października 2023

Konferencja stacjonarna

Udział w Konferencji jest płatny 1260,00 zł netto

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w konferencji
 • wejście na wystawy firm
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat w formie online
 • catering konferencyjny

Podany koszt nie uwzględnia noclegu.

REJESTRACJA

Udział w konferencji jest płatny

The Bridge Wroclaw – Mgallery

Plac Katedralny 8 | Wrocław

Noclegi

The Bridge Wroclaw – Mgallery
(miejsce konferencji)
Plac Katedralny 8 | Wrocław

 • Pokój 1 os. – 742 zł netto + VAT
 • Pokój 2 os. – 800 zł netto + VAT

Hotel im. Jana Pawła II
(300 m. od miejsca konferencji)

ul. Św. Idziego 2 | Wrocław

 • Pokój 1 os. – 330 PLN netto + VAT
 • Pokój 2 os. – 420 PLN netto + VAT

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Przewodniczący

 

 • prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
 • prof. dr hab. n. med. Renata Langfort
 • dr n. med. Aleksandra Łacko
 • prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska
 • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
 • dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka
 • prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau
 • dr hab. n. med. Mateusz Spałek
 • prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg

Program

12:00 – 13:00

LUNCH

13:00 – 13:05

Otwarcie Konferencji

– prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka i prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

13:05 – 13:25

Wykład otwierający

Miejsce Ośrodków Doskonałości Diagnostyki i Leczenia Wobec Narodowej Strategii Onkologicznej
– prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

13:25 – 14:20

Sesja I

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka i prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

13:25 – 13:40 Podstawy kancerogenezy nowotworów płuca i klatki piersiowej
prof. prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

13:40 – 13:55 Podstawy kancerogenezy nowotworów skóry i czerniaków
prof. prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka

13:55 – 14:10 Podstawy kancerogenezy nowotworów piersi
dr n. med. Michał Kunkiel

14:10 – 14:20 Dyskusja i podsumowanie

14:20 – 15:30

Sesja II

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Renata Langfort i prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

14:20 – 14:40 Zmiany przednowotworowe i nowa klasyfikacja gruczołowego raka płuca. Nowotwory grupy SMARCA i NUT
– prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

14:40 – 15:00 Zmiany przednowotworowe i klasyfikacja czerniaków
– prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

15:00 – 15:20 Zmiany przednowotworowe i klasyfikacja raka piersi, ocena materiału po przedoperacyjnej terapii
– dr n. med. Wojciech Olszewski

15:20 – 15:30 Dyskusja i podsumowanie

15:30 – 15:40

PRZERWA KAWOWA

15:40 – 17:30

Sesja III - Sesja pod patronatem Astra Zeneca

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski i prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

15:40 – 15:55 Zakres optymalny resekcyjności w niedrobnokomórkowym raku płuca
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

15:55 – 16:10 Definicja radykalizmu chirurgicznego w operacyjnym leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (cecha R)
prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

16:10 – 16:25 Leczenie okołooperacyjne niedrobnokomórkowego raka płuca – leki ukierunkowane molekularnie
prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

16:25 – 16:40 Leczenie okołooperacyjne niedrobnokomórkowego raka płuca – leki immunokompetentne
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

16:40 – 17:00 Dane z praktyki klinicznej w Polsce (RWE) wobec wyników badań rejestracyjnych
dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
Wykład pod patronatem MSD

17:00 – 17:20 Podwójna immunoterapia w leczeniu pierwszej linii NDRP – doświadczenia ośrodka
– dr n. med. Katrzyna Stencel
Wykład pod patronatem BMS

17:20– 17:30 Dyskusja i podsumowanie

17:30 – 18:40

Sesja IV

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka i dr n. med. Aleksandra Łacko

17:30 – 17:45 Leczenie okołooperacyjne czerniaków – leki ukierunkowane molekularnie i immunokompetentne
–prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka

17:45 – 18:00 Leczenie okołooperacyjne raka piersi – leki ukierunkowane molekularnie
– dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

18:00 – 18:15 Leczenie okołooperacyjne raka piersi – leki immunokompetentne
– dr n. med. Katarzyna Pogoda

18:15 – 18:30 Leczenie okołooperacyjne raka piersi – hormonoterapia
– dr n. med. Aleksandra Łacko

18:30 – 18:40 Dyskusja i podsumowanie

18:40 – 18:55

Przerwa kawowa

18:55 – 19:55

Sesja V

Prowadzenie:
dr hab. n. med. Mateusz Spałek i prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka

18:55 – 19:15 Radiochemioterapia niedrobnokomórkowego raka płuca – co wiemy i dokąd zmierzamy
– prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka

19:15 – 19:30 Technologia SBRT w leczeniu radykalnym i w chorobie oligometastatycznej
– dr n. med. Marta Olszyna-Serementa

19:30 – 19:45 Radioterapia w leczeniu czerniaków – rola i miejsce
dr hab. n. med. Mateusz Spałek

19:45 – 19.55 Dyskusja i podsumowanie

19:55 – 20:25

Sesja VI - TUMOR BOARD RAK PŁUCA

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau i prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

19:55 – 20:05 Prezentacja przypadku chorego z mutacją w genie KRAS G12C leczonego sotorasibem
– dr n. med. Tomasz Jankowski
Opis przypadku

20:05 – 20:15 Skuteczność immunochemioterapii u chorego  z NDRP z całkowitą niedodmą  płuca i niską ekspresją PD-L1
– dr n. med. Izabela Chmielewska
Opis przypadku pod patronatem MSD  

20:15 – 20:25 Omówienie przypadków

20:45 – 22:30

KOLACJA

09:00 – 10:15

Sesja VII

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka

09:00 – 09:15 Diagnostyka molekularna w niedrobnokomórkowym raku płuca
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

09:15 – 09:25 Szlak EGFR – dziś i jutro
prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

09:25 – 09:35 Szlak ALK – dziś i jutro
prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka
Wykład pod patronatem Pfizer

09:35 – 09:45 Szlak ROS1 – dziś i jutro
– dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

09:45 – 09:55 Szlak KRAS – dziś i jutro
prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

09:55 – 10:05 Zaburzenia molekularne o niskim odsetku występowania –dr n. med. Katarzyna Stencel

10:05 – 10:15 Dyskusja i podsumowanie

 

10:15 – 11:15

Sesja VIII

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg i prof. dr hab. n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska

10:15 – 10:30 Diagnostyka molekularna i immunologiczna w czerniakach
– prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg

10:30 – 10:40 Szlak BRAF – dziś i jutro
prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka

10:40 – 10:50 Szlak PD-1 i PD-L1 i CTLA-4 – dziś i jutro
prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka

10:50 – 11:05 Szlaki nowe i ich kombinacje – dziś i jutro
– prof. dr hab. n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska

11:05 – 11:15 Dyskusja i podsumowanie

 

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:40

Sesja IX

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka i dr n. med. Aleksandra Łacko

11:30 – 11:40 Nowa klasyfikacja HER2-low
dr n. med. Wojciech Olszewski

11:40 – 11:50 Szlak ER/PgR – dziś i jutro
dr n. med. Aleksandra Łacko

11:50 – 12:00 Szlak PDL – dziś i jutro
dr n. med. Katarzyna Pogoda

12:00 – 12:10 Szlak HER2 – dziś i jutro
– prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka

12:10 – 12:20 Mutacja BRCA – dziś i jutro
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

12:20 – 12:30 Szlak TROP2 – dziś i jutro
dr n. med. Aleksandra Łacko

12:30 – 12:40 Dyskusja i podsumowanie

12:40 – 14:25

Sesja X

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

12:40 – 12:55 Diagnostyka immunologiczna w niedrobnokomórkowym raku płuca
prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

12:55 – 13:10 Szlak PD-1 i PD-L1 i CTLA-4 – dziś i jutro
dr hab. n. med. Adam Płużański

13:10 – 13:25 Szlaki nowe immunologicznych punktów kontroli – dziś i jutro
dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

13:25 – 13:40 Drobnokomórkowy rak płuca – leki immunokompetentne 1 i kolejnych linii – dziś i jutro
dr n. med. Izabela Chmielewska

13:40 – 13:55 Międzybłoniak opłucnej – State of Art – dziś i jutro
prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka

13:55 – 14:15 Real World Data – możliwości i wyzwania
– prof. dr hab. n. med. Marcin Czech
Wykład pod patronatem Pfizer

14:15 – 14:25 Dyskusja i podsumowanie

 

14:15 – 14:40

Przerwa kawowa

14:40 – 15:20

Sesja XI - TUMOR BOARD RAK PIERSI


Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka i dr n. med. Katarzyna Pogoda

14:40 – 14:50 Pacjentka we wczesnym stadium potrójnie ujemnego raka piersi
– dr n. med. Aleksandra Łacko
Opis przypadku pod patronatem firmy MSD

14:50 – 15:00 Trudne decyzje terapeutyczne u chorej z niewydolnością wątroby w przebiegu zaawansowanego, potrójnie ujemnego raka piersi
– dr n. med. Joanna Hudała-Klecha
Opis przypadku pod patronatem firmy Gilead

15:00 – 15:10 Czy może nas coś zaskoczyć w terapii inhibitorami CDK 4/6 – przypadek chorej leczonej rybocyklibem
– dr n. med. Małgorzata Pieniążek
Opis przypadku pod patronatem Novartis

15:10 – 15:20 Omówienie przypadków

15:20 – 16:00

Sesja XII - TUMOR BOARD CZERNIAKI

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka i prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka

15:20 – 15:30 Pacjent w stopniu 3 czerniaka z zajęciem węzłów chłonnych – postępowanie okołooperacyjne
– prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka
Opis przypadku pod patronatem firmy MSD

15:30 – 15:40 Leczenie ukierunkowane molekularnie jako opcja w 1 linii leczenia czerniaka
– dr n. med. Tomasz Świtaj
Opis przypadku pod patronatem Novartis

15:40 – 15:50 Przypadek 3 – Rechallenge jako skuteczna opcja terapii kolejnej linii zaawansowanych czerniaków
– prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka
Opis przypadku

15:50 – 16:00 Omówienie przypadków

16:00 – 16:05

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

16:05 – 17:00

Lunch

Sponsorzy

Regulamin

REGULAMIN Konferencji: AUTUMN EXCELLENCE LUNG CANCER AND MELANOMA AND BREAST SCHOOL, 13-14 października 2023

Postanowienia ogólne

Organizatorem AUTUMN EXCELLENCE LUNG CANCER AND MELANOMA AND BREAST SCHOOL, która odbędzie się w dniach 13-14 października 2023 roku (dalej: „Konferencja”) jest firma 90 Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa (dalej: „Organizator”).

 1. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Konferencji mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Konferencji.
 3. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, warsztaty.
 4. Organizator zastrzega sobie praw zmian w programie Konferencji.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Konferencji są łącznie:

 • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: na stronie internetowej Konferencji
 • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Konferencji
 • uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnej z cennikiem ustalonym przez Organizatora.

2. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
3. Koszt przyjazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
4. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

Rezygnacja

1. Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić mailem na adres: biuro@90consulting.pl.
2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 30%
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
2. Uczestnik wyrażam zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
3. Uczestnik wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Uczestnik ma prawo do:

1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
2. zadania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie.

Kontakt

Mariola Stadnik

881 770 032

m.stadnik@90consulting.pl

Kontakt dla firm:

Sebastian Chyczewski

535-770-087

s.chyczewski@90consulting.pl