AUTUMN
Excellence

LUNG CANCER, THORACIC TUMOURS, AND GASTRO-INTESTINAL CANCERS

27-28 września 2024

Hotel Wyndham Wroclaw Old Town
ul. Św. Mikołaja 67 | Wrocław

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji „AUTUMN EXCELLENCE LUNG CANCER, THORACIC TUMOURS, AND GASTRO-INTESTINAL CANCERS”, która odbędzie się w terminie 27-28.09.2024r. w hotelu Wyndham Wroclaw Old Town (ul. Św. Mikołaja 67, Wroclaw).

Życzymy wszystkim uczestnikom zdobycia nowej wiedzy, ciekawych, inspirujących dyskusji a także dobrego samopoczucia. Jesteśmy przekonani, że bardzo bogaty merytorycznie program i interdyscyplinarna formuła konferencji będzie atrakcyjna i zachęci Państwa do odwiedzenia pięknych zakątków Wrocławia.

W oczekiwaniu na spotkanie z Państwem.

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

27-28 września 2024

Konferencja stacjonarna

Udział w Konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Hotel Wyndham Wroclaw Old Town

ul. Św. Mikołaja 67 | Wrocław

Patronat:

Polska Grupa Raka Płuca

Polskie Towarzystwo Patomorfologii

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med.

Dariusz M. Kowalski

Przewodniczący

 

prof. dr hab. n. med.

Barbara Radecka

 

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Kubiatowski

 

Program

12:00 - 13:00

Poczęstunek

w

13:00 - 13:05

Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

w

13:05 - 13:20

Wykład otwierający

Ile Jest Onkologii W Onkologii, czyli miejsce leczenia wspomagającego w dobie leczenia interdyscyplinarnego i innowacyjnego
prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka

w

13:20 - 14:40

Sesja I

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Renata Langfort i prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek

13:20-13:40 Nowotwory płuca i klatki piersiowej – klasyfikacja aktualna i nadchodzące zmiany
– prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

13:40-14:00 Nowotwory przełyku, żołądka i jelita – biomarkery – teraźniejszość i przyszłość
– prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg

14:00–14:20 Nowotwory wątroby, dróg żółciowych i trzustki – biomarkery – teraźniejszość i przyszłość
– prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek

14:20–14:40 Dyskusja i podsumowanie

w

14:40 - 16:00

Sesja II

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski i prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

14:40–14:55 Operacje oszczędzające w niedrobnokomórkowym raku płuca – czy segmentektomia jest równoważna lobektomii
– prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

14:55–15:10 Definicja radykalizmu chirurgicznego w operacyjnym leczeniu grasiczaków
– prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szołkowska

15:10–15:25 Leczenie okołooperacyjne niedrobnokomórkowego raka płuca – leki innowacyjne
– prof.  dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

15:25–15:40 Leczenie okołooperacyjne grasiczaków – leczenie systemowe i radioterapia
– dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

15:40–16:00 Dyskusja i podsumowanie

16:00 - 16:20

PRZERWA KAWOWA

w

16:20 - 18:35

16:20-17:05 Sesja Sponsorowana

17:05-17:50 Sesja Sponsorowana

17:50-18:35 Sesja Sponsorowana

18:35 - 18:55

PRZERWA KAWOWA

w

18:55 - 20:00

Sesja III

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski i prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka

18:55–19:10 Leczenie okołooperacyjne nowotworów przełyku i żołądka – leczenie systemowe i radioterapia
– dr n med. Marek Gełej

19:10–19:25 Leczenie okołooperacyjne raka wątroby, dróg żółciowych i trzustki – leczenie systemowe i radioterapia
– prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

19:25–19:40 Leczenie okołooperacyjne nowotworów okrężnicy
– prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka  

19:40 –20:00 Dyskusja i podsumowanie

20:00 - 22:00

KOLACJA

w

9:00 - 10:10

Sesja IV

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk i prof. dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny

09:00–09:15 Miejsce leków innowacyjnych w radioterapii drobnokomórkowego raka płuca – co wiemy i dokąd zmierzamy
– dr n med. Piotr Jaśkiewicz

09:15–09:30 Nowe technologie w leczeniu przerzutów do wątroby
– prof. dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny

09:30–09:50 Radioterapia w raku odbytnicy i odbytu – rola i miejsce
– wykładowca

09:50–10:10 Dyskusja i podsumowanie

10:10 - 10:25

PRZERWA KAWOWA

w

10:25 - 11:40

Sesja V

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski i prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

10:25-10:45 Leczenie ukierunkowane molekularnie w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca z intencja paliatywną – TOP OF NEWS
– prof. dr hab. n med. Maciej Krzakowski

10:45-11:05 Leki immunokompetentne w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca z intencją paliatywną – TOP OF NEWS
– prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

11:05-11:20 Nowotwory zarodkowe w lokalizacji śródpiersiowej – STATE OF ART
– dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

11:20-11:40 Dyskusja i podsumowanie

w

11:40 - 13:00

Sesja VI – TUMOR BOARD

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka, prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

11:40-11:55 Przypadek 1 – płuco
lek. med. Izabella Dębicka

11:55-12:10 Przypadek 2 – jelito grube
dr n. med. Marek Gełej

12:10-12:25 Przypadek 3 – trzustka
dr n. med. Michał Piątek

12:25-12:40 Przypadek 4 – wątroba
dr n. med. Łukasz Hajac

12:40-13:00 Dyskusja i podsumowanie

 

13:00 - 13:15

PRZERWA KAWOWA

w

13:15 - 14:35

Sesja VII 

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk i prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka

13:15-13:30 Diagnostyka molekularna i immunologiczna w nowotworach płuca i przewodu pokarmowego
–prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

13:30-13:45 Leki ukierunkowane molekularnie i immunokompetentne w leczeniu nowotworów przełyku i żołądka z intencją paliatywną – STATE OF ART
– dr n. med. Maciej Kawecki

13:45-14:00 Leki ukierunkowane molekularnie i immunokompetentne w leczeniu nowotworów wątroby, przewodów żółciowych i trzustki z intencja paliatywną – STATE OF ART
– wykładowca

14:00-14:15 Leki ukierunkowane molekularnie i immunokompetentne w leczeniu nowotworów jelita z intencja paliatywną – STATE OF ART
–prof. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

14:15-14:35 Dyskusja i podsumowanie

w

14:35 - 15:35

Sesja VIII 

14:35-14:55 Wykład Sponsorowany

14:55-15:15 Wykład Sponsorowany

15:15-15:35 Wykład Sponsorowany

w

15:35 - 15:40

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

prof. Dariusz M. Kowalski
prof. Barbara Radecka
prof. Tomasz Kubiatowski

15:40 - 16:40

Poczęstunek

Sponsorzy

Regulamin

REGULAMIN Konferencji: AUTUMN EXCELLENCE LUNG CANCER, THORACIC TUMOURS, AND GASTRO-INTESTINAL CANCERS, 27-28 września 2024

Postanowienia ogólne

OrganizatoremAUTUMN EXCELLENCE LUNG CANCER, THORACIC TUMOURS, AND GASTRO-INTESTINAL CANCERS, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2024 (dalej: „Konferencja”) jest firma 90 Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa (dalej: „Organizator”).

 1. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Konferencji mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Konferencji.
 3. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, warsztaty.
 4. Organizator zastrzega sobie praw zmian w programie Konferencji.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Konferencji są łącznie:

 • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Konferencji

2. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
3. Koszt przyjazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
4. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

Rezygnacja

1. Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić mailem na adres: biuro@90consulting.pl.
2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 30%
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
2. Uczestnik wyrażam zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
3. Uczestnik wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Uczestnik ma prawo do:

1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
2. zadania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie.

Kontakt

Mariola Stadnik

881 770 032

m.stadnik@90consulting.pl

Kontakt dla firm:

Sebastian Chyczewski

535-770-087

s.chyczewski@90consulting.pl