Program

Piątek, 15 marca 2024

11:00 – 11:05

Otwarcie Konferencji  

dr hab. Joanna Siuda, dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UMW

11:05 – 11:25

Wykład inauguracyjny

Ewolucja koncepcji i definicji choroby Parkinsona
prof. Jarosław Sławek (Gdańsk)

SESJA 1: Biomarkery Neuropsychologiczne w Chorobach Neurozwyrodnieniowych

 

11:25 – 11:41

Biomarkery neuropsychologiczne w otępieniu alzheimerowskim.

dr med. Anna Barczak (Warszawa)

11:41 – 11:45

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

11:45 – 12:01

Biomarkery neuropsychologiczne w różnicowaniu choroby Parkinsona od atypowych parkinsonizmów.

prof. Emilia Sitek (Gdańsk)

12:01 – 12:05

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

12:05 – 12:10

Q&A

SESJA 2: Choroba Parkinsona – Biomarkery Biochemiczne

 

12:10 – 12:26

Biomarkery białkowe.

dr hab. Joanna Siuda (Katowice)

12:26 – 12:30

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

12:30 – 12:46

Biomarkery zapalne.

dr med. Monika Figura (Warszawa)

12:46 – 12:50

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

12:50 – 12:55

Q&A

SESJA 3: Choroba Parkinsona – Mikrobiota i Metabolom

12:55 – 13:11

Znaczenie metabolomu w diagnostyce parkinsonizmu.

prof. Piotr Młynarz (Wrocław)

13:11 – 13:15

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

13:15 – 13:31

Mikrobiota w chorobach neurozwyrodnieniowych – znaczenie w diagnostyce i terapii.

dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UMW (Wrocław)

13:31 – 13:35

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

13:35 – 13:40

Q&A

13:40 – 13:55

Przerwa 

SESJA 4: Choroba Parkinsona – Neuroobrazowanie

13:55 – 14:11

Biomarkery strukturalne w parkinsonizmach i innych wybranych schorzeniach neurozwyrodnieniowych.

prof. Anna Zimny (Wrocław)

14:11 – 14:15

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

14:15 – 14:31

Biomarkery choroby Parkinsona i  parkinsonizmów atypowych w obrazowaniu medycyny nuklearnej.

dr med. Bogna Brockhuis (Gdańsk)

14:31 – 14:35

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

14:35 – 14:40

Q&A

SESJA 5: Choroba Parkinsona – Biomarkery Genetyczne

14:40 – 14:56

Genetyka dla neurologów.

dr med. Magdalena Badura-Stronka (Poznań)

14:56 – 15:00

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

15:00 – 15:16

Znaczenie badań genetycznych w diagnostyce choroby Parkinsona.

dr hab. Dariusz Koziorowski (Warszawa)

15:16 – 15:20

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

15:20 – 15:25

Q&A

SESJA 6: Biomarkery Kliniczne w Parkinsonizmach

15:25 – 15:41

Dysfagia i zaburzenia głosu jako biomarker progresji schorzeń neurozwyrodnieniowych.

prof. Monika Rudzińska-Bar (Kraków)

15:41 – 15:45

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

15:45 – 16:01

RBD jako biomarker choroby Parkinsona i innych synukleinopatii.

dr hab. Agata Gajos (Łódź)

16:01 – 16:05

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

16:05 – 16:10

Q&A

16:10 – 16:25

Przerwa

SESJA 7: Choroba Alzheimera

16:25 – 16:41

Biologiczna definicja choroby Alzheimera.

dr hab. Agnieszka Gorzkowska, prof. SUM (Katowice)

16:41 – 16:45

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

16:45 – 17:01

Biomarkery choroby Alzheimera w obrazowaniu medycyny nuklearnej.

dr med. Bogna Brockhuis (Gdańsk) 

17:01 – 17:05

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

17:05 – 17:10

Q&A

SESJA 8: Biomarkery w Chorobach Neuroimmunologicznych

17:10 – 17:26

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu – obraz kliniczny i markery immunologiczne w aspekcie decyzji terapeutycznych.

dr med. Justyna Chojdak – Łukasiewicz (Wrocław) 

17:26 – 17:30

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

17:30 – 17:46

Biomarkery zaburzeń ruchowych w przebiegu infekcji paciorkowcowych.

prof. Andrzej Bogucki (Łódź)

17:46 – 17:50

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

17:50 – 18:06

Jak badać przeciwciała antyneuronalne? Praktyczny przewodnik po badaniach laboratoryjnych.

dr n. farm. inż. Patryk Matuszek 

18:06 – 18:10

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

18:10 – 18:15

Q&A

SESJA 9: Biomarkery w Chorobach Rzadkich

18:15 – 18:31

Znaczenie wczesnej diagnostyki chorób rzadkich (choroba Fabry’ego, Pompego i Gauchera).

prof. Robert Śmigiel (Wrocław) 

18:31 – 18:35

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

18:35 – 18:51

Układowa rola białka SMN, objawy wielonarządowe i potencjalne biomarkery w SMA.

dr hab. Magdalena Koszewicz, prof. UMW (Wrocław)

18:51 – 18:55

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

18:55– 19:00

Q&A

SESJA 10: Biomarkery w Chorobach Demielinizacyjnych

19:00 – 19:16

Biomarkery progresji SM.

dr hab. Anna Pokryszko – Dragan, prof. UMW, dr med. Justyna Chojdak-Łukasiewicz (Wrocław) 

19:16 – 19:20

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

19:20 – 19:36

Biomarkery w NMOSD i miastenii.

dr med. Robert Bonek (Bydgoszcz)

19:36 – 19:40

CZĘŚĆ INTERAKTYWNA

19:40 – 19:45

Q&A

19:45

Zakończenie konferencji

dr hab. Joanna Siuda, dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UMW