13-15 czerwca 2024

Konferencja stacjonarna

Courtyard by Marriott Warsaw Airport

ul. Żwirki i Wigury 1J, Warszawa

k

REJESTRACJA

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271). Wykłady sponsorowane są przeznaczone tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept.

KOMITET NAUKOWY

Kierownik naukowy

prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski

Kierownik Kliniki Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Cezary Piwkowski
 • prof. dr hab. n. med. Damian Czyżewski
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Zieliński
 • prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Rybojad
 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński
 • prof. dr hab. n. med.Janusz Wójcik
 • prof. dr hab. n. med. Marek Sawicki
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Chabowski

PROGRAM

Czwartek, 13.06.2024

WARSZTATY RÓWNOLEGŁE 

9:30 – 17:30 Warsztaty podstawowych umiejętności VATS: VATS Lobektomia & VATS Segmentektomia
Podstawy szycia endoskopowego w torakochirurgii

Johnson & Johnon MedTech | Ethicon oraz zaproszeni Eksperci ma przyjemność przedstawić propozycje praktycznych szkoleń dla chirurgów na tegorocznym Rozszerzonym Posiedzeniu Klubu Torakochirurgów Polskich, który odbędzie się w Warszawie.
Zarejestruj się już DZIŚ. Rejestracja na warsztat jest gwarantem dostępności miejsca – link do rejestracji
Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona!

WYKŁADOWCY:
Dr n. med. Tomaž Štupnik UKC Lubljana, Słowenia
Dr n. med. Łukasz Żołna, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, Multidyscyplinarne Centrum Raka Płuca (Lung Cancer Centre)

GDZIE: SALA GDAŃSK, Courtyard by Marriott Warsaw Airport

TEMATY:

 • Podstawowe umiejętności w zakresie techniki VATS + Moduł lobektomii
  godz. 9.30 – 11.30
Zapraszamy na praktyczną sesję szkoleniową z wykorzystaniem symulatorów, której celem jest podniesienie podstawowych umiejętności chirurgicznych w zakresie techniki VATS. Sesje będą prowadzone przez bardzo doświadczonego eksperta, który będzie szkolić Państwa w zakresie różnych technik związanych z chirurgią VATS, w tym takich aspektów jak wprowadzanie portu, postępowanie z tkankami, posługiwanie się narzędziami, ekspozycja tkanek czy obsługa kamery. Będą mieli Państwo również możliwość przeprowadzenia zabiegu lobektomii na symulatorze.
Kryteria dla uczestników: VATS – poziom początkujący i średnio zaawansowany
 • Moduł segmentektomii oraz rękawowej lobektomii.
  Spotkanie ekspertów godz. 12.00 – 14.30 (segmentektomia), 15.00 – 17.30 (rękawowa lobektomia)
Celem tej sesji jest przedstawienie modułu segmentektomii techniką VATS, a także poinformowanie Państwa o ostatnich innowacjach w dziedzinie symulacji torakochirurgicznej. Umożliwimy Państwu przeprowadzenie zabiegu segmentektomii anatomicznej. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii, ponieważ chcemy upewnić się, czy program warsztatów odpowiada Państwa potrzebom oraz ciągle go udoskonalać.
Kryteria dla uczestników: VATS – poziom zaawansowany i ekspercki
 • Podstawy szycia endoskopowego w torakochirurgii;
  3 sesje: godz 9.30 – 11.30, 12.00 – 14:30, 15.00 – 17.00
Sesja jest przeznaczona dla lekarzy rezydentów, którzy nie posiadają żadnego przeszkolenia w chirurgii minimalnie inwazyjnej.Na warsztatach uczestnicy poznają narzędzia oraz sprzęt endoskopowy (w tym zasady bezpieczeństwa, jakich parametrów używać, itp.), nauczą się Państwo zasad ergonomii w wideochirurgii, a także planowania operacji.
Kryteria dla uczestników: poziom podstawowy

Program szkolenia na symulatorach
1.A 09:30 – 11:30 VATS – Warsztaty lobektomii – poziom początkujący i średnio zaawansowany
2.A 12:00 – 14:30 VATS – Warsztaty segmentektomii – poziom zaawansowany i ekspercki
3.A 15:00 – 17:30 VATS – Rękawowa lobektomia – poziom zaawansowany i ekspercki
1.B 09:30 – 11:30 – Podstawy szycia endoskopowego w torakochirurgii – poziom postawowy
2.B 12:00 – 14:30 – Podstawy szycia endoskopowego w torakochirurgii – poziom postawowy
3.B 15:00 – 17:30 – Podstawy szycia endoskopowego w torakochirurgii – poziom postawowy

Link do strony Johnson & Johnon MedTech:
https://www.jnjmedtech.com/en-EMEA/campaign/peer-reviewed-evidence-thoracic-surgery

11:00-17:00 Warsztaty robotyczne da Vinci

przewidziany czas szkolenia dla 1 osoby – 30 min

Rejestracja na warsztat jest gwarantem dostępności miejsca.

Zapisy na warsztaty u organizatora – Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona!

13:00-15:00 Spotkanie kierowników oddziałów torakochirurgii i patomorfologów

Spotkanie zamknięte – wstęp z zaproszeniem

1. Wnioski ze spotkania kierowników oddziałów torakochirurgii i patomorfologów w czasie XVII Konferencji PGRP 2023:
– T. Orłowski  – perspektywa Torakochirurga
– R. Langfort  – perspektywa Patomorfologa

2, Opracowanie modelowej ścieżki diagnostycznej pacjenta z NDRP we wczesnym stadium zaawansowania
T. Orłowski, R. Langfort, B. Wasąg

– interdyscyplinarne postępowanie w procesie diagnostyki i leczenia raka płuca (ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna)
– optymalizacja procesu pobierania i przekazywania materiału do badań patomorfologicznych
– ustalenie zasad przekazywania materiału na badania molekularne
– określenie terminu poszczególnych elementów diagnostycznych i osób odpowiedzialnych w poszczególnych placówkach

15:00-15:15 Przerwa Kawowa

15:15-16:15 Nowe możliwości leczenia NDRP – nowe algorytmy postępowania diagnostycznego (sesja patomorfologiczna)

Prowadzący: R. Langfort

Spotkanie zamknięte – wstęp z zaproszeniem

 1. Neoadjuwantowe leczenie raka niedrobnokomórkowego płuca – kliniczne spektrum możliwości i ewaluacja dalszego postępowania na podstawie oceny materiału operacyjnego
  – K. Stencel 
 2. Całkowita i częściowa odpowiedź patomorfologiczna. Standaryzacja oceny materiału operacyjnego po leczeniu
  – R. Langfort

Warsztaty firmy

14.00 – 17.00 Warsztaty na płucach zwierzęcych – zabiegi anatomiczne

Miejsce: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 24, Warszawa

Rejestracja: mailowa pod adresem a.wachowicz@igichp.edu.pl

Piątek, 14.06.2024

8:30 – 9:45 Nie tylko badanie mikroskopowe – co jeszcze każdy patomorfolog wiedzieć powinien?

Prowadzący: R. Langfort, A. Marszałek

 1. Organizacja i miejsce JDP w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia
  – Ł. Szylberg
 2. Finansowanie badań patomorfologicznych – stan aktualny i perspektywa
  – A. Marszałek
 3. e-patomorfologia: wymagania i narzędzia systemowe
  – A. Marszałek

9:45-10:00 Przerwa Kawowa

10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji

10:10 – 10:30 NGS – wskazania oraz użyteczność wyników – czyli co każdy lekarz wiedzieć powinien?
B. Budny
Wykład pod patronatem:

10:30 – 11:00 Czy diagnostyka molekularna się opłaca? Korzyści wynikające z wykonania badań z zakresu biologii molekularnej na odpowiednim etapie ścieżki pacjenta.
dr K. Stencel, D. Tomczyk
Wykład pod patronatem:

11:00 – 12:30 Leczenie okołooperacyjne w raku płuca

Prowadzący: T. Orłowski, M. Krzakowski

11.00 – 11.10 Raport nt. nowotworów złośliwych płuca – wstęp
T. Orłowski

11.10 – 11.30 NDRP leczenie pooperacyjne
– M. Krzakowski
Wykład pod patronatem:

11.30 – 11.50 Leczenie przedoperacyjne: którzy chorzy? Kiedy?
– K.Stencel, T.Orłowski dyskusja

11.50 – 12.10 Cecha N2. Kiedy operacja jest leczeniem z wyboru?/ Cecha N2 po leczeniu przedoperacyjnym
dr M. Polaczek, prof. T. Marjański

12.10 – 12.25 Czy nieresekcyjny rak płuca może stać się resekcyjny?
– W. Rzyman

12.25 – 12.30 Dyskusja

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 15:20 Diagnostyka przedoperacyjna

Prowadzący:  M. Zieliński, W. Rzyman

Sesja pod patronatem:

13.30 -14.00 EBUS–jak pobrać wystarczającą ilość materiału?
– R.Langfort,  D. Dziedzic

14.00 – 14.30 reEBUS czy mediastinoskopia?
– R. Langfort, D. Dziedzic

Diagnostyka zmian obwodowych:
14.30 – 14.45 BAC czy BAG?
G. Rosiak/patolog, R. Langfort

14.45 – 15.00 ENB w diagnostyce raka płuca
– J. Pieróg

15.00 – 15.15 Perspektywy wykorzystania ENB w leczeniu zmian obwodowych
– R. Dziedzic

15.15 – 15.20 Dyskusja

15:20 – 16:25 Ograniczone resekcje w raku płuca

Prowadzący: J. Kowalewski, P. Rybojad

15.20 – 15.30 Stan badań przesiewowych raka płuca w Polsce i Europie
– W. Rzyman

15.30 – 15.45 Segmentectomia: czy nowy standard w onkologii?
– P. Gabryel, C. Piwkowski

 15.45 – 16.00 Czy jest miejsce dla „resekcji klinowej” w leczeniu raka płuca?
– P. Rybojad

 16.00 – 16.20 Jak ocenić, czy ograniczona resekcja spełnia kryteria doszczętności onkologicznej?
– S. Jabłoński, R. Langfort 

16.20 – 16.25 Dyskusja

16:25-16:40 Przerwa Kawowa

16:40 – 17:30 Rekonstrukcje ściany klatki piersiowej

Prowadzący: W. Rzyman, D. Czyżewski

16.40 – 16.55 Szewska klatka piersiowa/Kurza klatka piersiowa
– K. Pawlak

16.55 – 17.10 Uzupełnienia ubytków po zabiegach onkologicznych
– M. Zieliński

17.10 – 17.25 Skojarzone leczenie martwicy ściany klatki piersiowej
– A. Sternau

17.25 – 17.30 Dyskusja

Sobota, 15.06.2024

9:00 – 9:50 Transplantacje płuc

Prowadzący:  J. Wójcik, P. Suwalski

9.00 – 9.15 Wyniki transplantacji płuc w Polsce i na świecie
– P. Suwalski

9.15 – 9.30 Przygotowanie i optymalny czas na transplantację
– M. Ochman

9.30 – 9.45 Transplantacje płuc po wcześniejszych interwencjach torakochirurgicznych
– T.Orłowski

9.45 – 9.50 Dyskusja

9:50 – 10:55 Przeciek powietrza

Prowadzący: S. Jabłoński, J. Pieróg

9.50 – 10.05 Jak uniknąć przecieku powietrza po resekcjach miąższu płuca?
– M. Chabowski

10.05 – 10.20 Przetoka oskrzelowa: leczenie operacyjne, czy zachowawcze?
– J. Wójcik

10.20 – 10.35 Przetoka przełykowo-tchawicza
– T. Orłowski

10.35 – 10.50 Perforacje tchawicy
– dr J. Gątarek, P. Kałużyński

10.50 – 10.55 Dyskusja

10:55-11:10 Przerwa Kawowa

11:10 – 12:10 Nowe techniki w torakochirurgii

Prowadzący: M. Zieliński, P. Rybojad

11.10 – 11.25 Czy roboty zdominują chirurgię klatki piersiowej?
– J. Kowalewski 

11.25 – 11.40 Stan chirurgii robotowej w polskiej torakochirurgii
– M. Dancewicz

11.40 – 12.05  Przegląd zabiegów torakochirurgicznych z użyciem robota
– M. Wiłkojć

– usunięcie przełyku z rekonstrukcją,
– segmentektomia,
– resekcja mankietowa,
– rozszerzona resekcja guza śródpiersia.

12.05 – 12.10 Dyskusja

12:10-12:25 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

SPONSORZY

Sponsor Złoty

Sponsor Brązowy

Sponsor

Partner Wydarzenia

Kontakt

Mariola Stadnik

881 770 032

m.stadnik@90consulting.pl

Kontakt dla firm:

Sebastian Chyczewski

535 770 032

s.chyczewski@90consulting.pl