7-8 czerwca 2024

Udział w konferencji jest płatny

Hotel Sound Garden

ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XV Konferencję Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego pt. “Otępienie w Praktyce Klinicznej”, która odbędzie się w terminie 7-8 czerwca 2024 roku w Warszawie. W 6 sesjach tematycznych najlepsi eksperci w dziedzinie otępień omówią praktyczne aspekty rozpoznawania i leczenia chorób otępiennych.

Zgodnie z tytułem spotkania przedstawione zostaną informacje, które mogą być najbardziej przydatne w zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu choroby Alzheimera i innych typów zaburzeń otępiennych. W tym roku udało się zaprosić dwudziestu czterech znakomitych ekspertów. Obiecujemy, że będzie ciekawie.

Członków PTA zapraszamy na walne zebranie zaplanowane na piątek 7 czerwca 2024 roku i wybory nowego Zarządu Towarzystwa.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Prof. dr hab. med. Tomasz Gabryelewicz

Patronat,

Komitet Organizacyjny i Naukowy 

Tomasz Gabryelewicz

prof. dr hab. n. med.

PRZEWODNICZĄCY

Maria Barcikowska

prof. dr hab. n. med.

Anna Barczak

dr n. med.

Program

PIĄTEK, 7 czerwca 2024

l

10:00-11:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

WARSZTATY RÓWNOLEGŁE

10:30-12:30

WARSZTAT NR 1

Transcranial Pulse Stimulation (TPS) as an add-on therapy option for patients with Alzheimer’s disease / Przezczaszkowa stymulacja impulsowa (TPS) jako opcja terapii dodatkowej u pacjentów z chorobą Alzheimera

Warsztat jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi

– dr Ali Riza Gunes (Alexius/Josef Hospital Neuss, Niemcy)
– Thi-Lan Freedman (Storz Medical)

Kompleksowe warsztaty poświęcone przełomowej technologii Przezczaszkowej Stymulacji Impulsowej (TPS). W trakcie sesji uczestnicy zapoznają się z działaniem TPS, które za pomocą skoncentrowanych fal ultradźwiękowych nieinwazyjnie stymuluje tkankę mózgową, docierając na głębokość kilku centymetrów pod czaszką. Omówione zostaną zastosowania kliniczne TPS, szczególnie w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Warsztat zapewni praktyczne doświadczenie w obsłudze i możliwościach terapeutycznych TPS, co czyni go wyjątkowym dla specjalistów z dziedziny terapii neurologicznej oraz badań naukowych.

Udział w warsztacie dodatkowo płatny – 100 zł

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat. 
W przypadku zainteresowania udziałem prosimy o kontakt: p.brzozowski@90consulting.pl

10:30-12:15

WARSZTAT NR 2 – neuropsychologiczny:

Od objawu do rozpoznania. Rola neuropsychologa w diagnozowaniu chorób neurodegeneracyjnych

— prof. dr hab. n. o zdr. Emilia J. Sitek, dr n. med. Anna Barczak

Zapraszamy na warsztat, który poprowadzą 2 specjalistki z wieloletnim doświadczeniem w neuropsychologicznej diagnostyce chorób neurozwyrodnieniowych,

W trakcie trwania warsztatu przedstawimy proces postępowania diagnostycznego, począwszy od identyfikacji objawów aż do ustalenia profilu zaburzeń, charakterystycznych dla różnych chorób neurodegeneracyjnych z perspektywy neuropsychologicznej.

Warsztat skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, którzy chcą się dowiedzieć jak przebiega diagnostyka neuropsychologiczna, pogłębić i uzupełnić swoją wiedzę o przydatne informacje oraz sprawdzić swoje umiejętności wnioskowania diagnostycznego.

Udział w warsztacie dodatkowo płatny – 100 zł

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

12:00-13:00

Lunch

13:00-13:10

Otwarcie konferencji

– prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz

13:10-13:40

Kosmetologia psychogeriatryczna

Gość specjalny – prof. dr hab. n. med. Marek Krzystanek

13:40-15:10

SESJA I Diagnostyka chorób otępiennych

Prowadzenie sesji:
prof. dr hab. n. med.
Maria Barcikowska, prof. dr hab. n. o zdr. Emilia J. Sitek

13:40-14:00 Znaczenie wywiadu i oceny klinicznej w rozpoznawaniu otępienia
– prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska

14:00-14:20 Czy i gdzie w Polsce można oznaczyć markery choroby Alzheimera na bazie krwi?
– prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

14:20-14:40 Kiedy kierować pacjenta na badanie neuropsychologiczne?
– prof. dr hab. n. o zdr. Emilia J. Sitek

 14:40-15:00 Kiedy kierować pacjenta na badanie genetyczne?
– dr hab. n. med. Katarzyna Gawęda-Walerych

 15:00-15:10 Dyskusja

15:10-15:30

Przerwa kawowa

15:30-17:00

SESJA II Postępowanie niefarmakologiczne

Prowadzenie sesji:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik,
dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska, prof. SUM

15:30-15:50 Niedobory witaminowe przyczyną deficytów poznawczych
– mgr Katarzyna Szczechowiak

15:50-16:10 Psychoterapia czy interwencje psychoterapeutyczne u osób z otępieniem?
– dr n. med. Dorota Parnowska

 16:10-16:30 Trening kognitywny u pacjentów z chorobą Alzheimera
– dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska, prof. SUM

16:30-16:50 Somatyczne i jatrogenne przyczyny zaburzeń funkcji poznawczych
– dr n. med. Alicja Klich-Rączka

16:50-17:00 Dyskusja

17:00-17:30

Przerwa kawowa

17:30-19:00

SESJA III Kontinuum leczenia klinicznej fazy choroby Alzheimera

Prowadzenie sesji:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz,
dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, prof. UM

17:30-17:50 Leczenie zaburzeń neuropsychiatrycznych w MCI i łagodnej fazie otępienia
– dr n. med. Radosław Magierski

17:50-18:10 Leczenie zaburzeń neuropsychiatrycznych w umiarkowanej i ciężkiej fazie otępienia
– dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, prof. UM

18:10-18:30 Praktyczne sposoby radzenia sobie z zaburzeniami snu u pacjentów psychogeriatrycznych
– dr n. med. Michał Skalski

18:30-18:50 Leczenie przyczynowe choroby Alzheimera – plusy i minusy
– prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz

18:50 -19:00 Dyskusja

19:00-20:00

Walne Zebranie Członków PTA

SOBOTA, 8 czerwca 2024

09:00-10:30

SESJA IV Zaburzenia otępienne o nietypowej przyczynie i przebiegu

Prowadzenie sesji:
dr n. med. Anna Barczak,
dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski, prof. nadzw.

09:00-09:20 Diagnoza neuropsychologiczna w rzadkich chorobach otępiennych
–  dr n. med. Anna Barczak

09:20-09:40 Czy choroba Alzheimera to cukrzyca typu 3?
– dr n. med. Katarzyna Broczek

09:40-10:00 Udar mózgu i ryzyko wystąpienia otępienia
– prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz 

10:00-10:20  Niedobór witaminy B12 a zaburzenia pamięci u osób w starszym wieku
– prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

10:20-10:30 Dyskusja

09:00-10:30

Sesja Plakatowa Młodych Neurologów

Więcej informacji >>>

10:30-10:50

Przerwa kawowa

10:50-12:20

SESJA V Wyzwania diagnostyki różnicowej otępień neurozwyrodnieniowych

Prowadzenie sesji:
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

10:50-11:10 Stwardnienie hipokampa (ang. Hippocampal sclerosis – HS) jako przyczyna otępienia
– prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

11:10-11:30 Zaburzenia chodu a zaburzenia poznawcze w chorobach neurozwyrodnieniowych
– prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

11:30-11:50 Praktyczne wskazówki i pomoce w diagnostyce różnicowej atypowych parkinsonizmów
– dr hab. n. med. Joanna Siuda

11:50-12:10 Hepatoprotekcja w psychiatrii
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

12:10-12:20 Dyskusja

12:20-12:40

Przerwa kawowa

12:40-13:10

Wpływ SARS-CoV-2 na system nerwowy i sprawność funkcji poznawczych

Gość specjalny – prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska

13:10-14:20

SESJA VI Varia
Prowadzenie sesji:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz,
dr hab. n. med. Joanna Siuda

13:10-13:30 Subiektywna relacja z 36th Global Conference of Alzheimer’s Disease International, Kraków 2024
– dr n. o zdr. Edyta Ekwińska

13:30-13:50 Choroba Alzheimera od diagnozy do zaginięcia
– dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski, prof. nadzw.

13:50-14:10 Rekomendacje dotyczące prewencji i terapii choroby Alzheimera
– prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz

14:10-14:20 Dyskusja

14:20

Zakończenie konferencji, Lunch

Program

Sesja Plakatowa Młodych Neurologów

SOBOTA, 8 czerwca 2024

09:00-09:30

CZĘŚĆ I

Zmiany obrzękowe i mikrokrwawienia OUN o charakterze ARIA (Amyloid-Related Imaging Abnormalities) u pacjentki leczonej donanemabem
– dr Aleksandra Pietruczuk,
Klinika Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie

Obraz kliniczny i czynniki ryzyka otępienia naczyniowego – kluczowe cechy  diagnostyki i leczenia na podstawie przypadku pacjenta
– dr Adriana Zasybska
Klinika Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie

Opis przypadku klinicznego pacjentki z autosomalnie dominującą afazją pierwotnie postępującą uwarunkowaną mutacją w genie GNR
– dr Lidia Kotuła,
Zakład Genetyki Klinicznej, Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

09:30-10:00

CZĘŚĆ II

FTD-SLA-opis przypadku
– dr Rafał Bakalarczyk,
Klinika Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie

Szybko postępujące otępienie w przebiegu sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta- Jakoba
– dr Małgorzata Nowakowska,
Klinika Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie

Od PD przez miastenię po parkinsonizm atypowy- dylematy diagnostyczne
– dr Kandyda Derkacz-Kapała,
Klinika Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie

10:00-10:30

CZĘŚĆ III

Szybko postępujące otępienie w przebiegu nowotworowego zajęcia opon mózgowo- rdzeniowych
– dr Urszula Staromłyńska, dr Antoni Bolek,
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Zaburzenia pamięci w autoimmunologicznym zapaleniu mózgu z obecnością przeciwciał anty- LGI1-opis przypadku
– Kaja Zdrojewska, dr Paweł Wrona,
Klinika Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Gwałtownie postępujący zespół otępienny u pacjenta z prawdopodobną sporadyczną postacią CJD
– dr Joachim Dziwak, dr Mateusz Spieszny,
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu

Sponsorzy

BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI

 

PARTNER KONFERENCJI


WYSTAWCA

PATRON MEDIALNY

Koszt udziału

Opłata za udział w warsztacie:
 • 100 zł brutto (z vat)
 Opłata konferencyjna obejmuje:
 • udział w sesjach
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • wyżywienie zgodne z programem
Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu.

Konferencja jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499)

Regulamin

REGULAMIN Konferencji
Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego
„Otępienie w praktyce klinicznej”
7-8.06.2024

 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konferencji „XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego „Otępienie w praktyce klinicznej, która odbędzie się w dniach 8-9.03.2024 (dalej: „Konferencja”) jest firma 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa (dalej: „Organizator”).
 2. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 3. Uczestnictwo w Konferencji mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Konferencji.
 4. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Konferencji są łącznie:
 • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:
  • na stronie internetowej Konferencji
 • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Konferencji
 • uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnej z cennikiem ustalonym przez Organizatora.
 1. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
 2. Koszt przyjazdu na Konferencje Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 3. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, edukacyjnych i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innym uczestnikom albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

Rezygnacja

 1. Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić mailem na adres: biuro@90consulting.pl
 2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
  • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 30%
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
 2. Tak, wyrażam zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
 3. Tak, wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*
  •  *Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. zadania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów,
  w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.

Kontakt

+48 731 009 889
p.brzozowski@90consulting.pl

90CONSULTING
UL. BAGATELA 10/5 | 00-585 WARSZAWA

KONTAKT DLA FIRM:

+48 570 227 116
a.kostrzewska@90consulting.pl