24-25 LISTOPADA 2023 | ONLINE

  SPONSORZY

  PROGRAM

  09:00 – 09:05

  Piątek, 24 listopada

  13.30 – 14.30

  Rejestracja uczestników w formule stacjonarnej, lunch

  14.30 – 14.40

  Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

  Iwona Mozer-Lisewska

  14.40 – 14.50

  Wystąpienie JM Rektora UMP Andrzeja Tykarskiego

  14:50 – 15:05

  Wykład inauguracyjny – Infektologia: postępy i zagrożenia

  Jacek Juszczyk

  15.05-16.45

  Sesja I – Choroby zakaźne w XXI wieku – stare i nowe

  Prowadzący: Lidia Gil, Dorota Zarębska-Michaluk

  15.05-15.20
  CMV wczoraj i dziś
  Lidia Gil

  15.20-15.35
  Półpasiec u pacjentów z zaburzeniami imunnologicznymi                                              Arleta Kowala- Piaskowska
  Wykład sponsorowany   

  15.35-15.50
  Legionelloza: nowa epidemia czy znana już od lat choroba?
  Krzysztof Simon

  15.50-16.05
  Róża: co się zmieniło w obrazie klinicznym?
  Dorota Zarębska-Michaluk

  16.05-16.20
  Profilaktyka i leczenie COVID-19 – aktualne informacje
  Iwona Mozer-Lisewska
  Wykład sponsorowany   

  16.20-16.35
  COVID -19 u pacjentów immunoniekompetentnych
  Anna Piekarska
  wykład sponsorowany 

  16.35 -16.45
  Dyskusja

  16.45-18.25

  Sesja II – Zapalenia wątroby – nie tylko o etiologii zakaźnej

  Prowadzący: Małgorzata Pawłowska, Robert Flisiak

  16.45-17.00
  Terapia DAA u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C
  Małgorzata Pawłowska
  wykład sponsorowany 

  17.00-17.15
  Sofosbuwir/Welpataswir w terapii trudnych do wyleczenia pacjentów zakażonych HCV
  Robert Flisiak
  wykład sponsorowany

  17.15-17.30
  Glekaprewir/Pibrentaswir- bo lubię szybki efekt
  Iwona Mozer-Lisewska
  wykład sponsorowany

  17.30-17.45
  Koinfekcja HCV/HIV: od diagnozy do wyleczenia
  Bartosz Szetela
  wykład sponsorowany  

  17.45-18.00
  Alkoholowe zapalenie wątroby – wskazania do wczesnego przeszczepiania
  Marta Wawrzynowicz-Syczewska

  18.00-18.15
  Polekowe uszkodzenie wątroby
  Dorota Zarębska-Michaluk
  wykład sponsorowany 

  18.15-18.30
  Różne oblicza kliniczne MAFLD
  Iwona Mozer-Lisewska
  wykład sponsorowany 

  18.30-18.35
  Dyskusja

  18.35–18.50

  Przerwa kawowa

  18.50-20.00

  Sesja III – Sprostać wyzwaniom chorób zakaźnych- podejście wieloaspektowe

  Prowadzący: Iwona Mozer-Lisewska

  SESJA firmy

  18.50-19.05
  Clostridium difficile- czy radzimy sobie z rosnącym problemem
  Agnieszka Dobrowolska

  19.05-19.20
  Sepsa – co każdy lekarz powinien o niej wiedzieć
  Szczepan Cofta

  19.20-19.35
  Nowe możliwości diagnostyczne Clostridium difficile
  Monika Lisiecka

  19.35-19.50
  HEV i wirusowe zapalenie wątroby typu E – co nowego (jesień 2023)
  Maciej Bura

  19.50- 20.00
  Dyskusja

  20.30     

  Kolacja

  Sobota, 25 listopada

  09.00-10.25

  Sesja IV – Choroby pasożytnicze – czy potrafimy je skutecznie leczyć?

  Prowadzący: Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz

  09.00-09.15
  Neuroborelioza – czy wciąż groźna?
  Joanna Zajkowska

  09.15-09.30
  Riketsjozy jako choroby przenoszone przez kleszcze
  Anna Moniuszko-Malinowska

  09.30-9.45
  Grypa ptaków – zagrożenie dla ludzi
  Aleksander Garlicki

  09.45-10.00
  Leiszmanioza trzewna i skórna narastający problem zdrowotny na obszarach Europy
  Małgorzata Paul

  10.00-10.15
  Eozynofilia w przebiegu koinwazji pasożytniczej u podróżnego powracającego z Afryki
  Łukasz Pielok

  10.15-10.25
  Dyskusja

  10.25-11.35

  Sesja  V – HIV/AIDS

  Prowadzący: Alicja Wiercińska-Drapało, Anita Olczak

  10.25-10.40
  Leczenie ARV – aktualne standardy
  Alicja Wiercińska-Drapało

  10.40-10.55
  Długoterminowy sukces terapii ARV w kontekście holistycznej opieki nad pacjentami żyjącymi z HIV
  Anita Olczak
  wykład sponsorowany

  10.55-11.10
  Jak i dlaczego warto rozmawiać o terapii długodziałającej
  Bogusz Aksak-Wąs
  wykład sponsorowany 

  11.10-11.25
  Aktualne wyzwania w opiece nad pacjentami zakażonymi HIV
  Błażej Rozpłochowski

  11.25-11.35
  Dyskusja

  11:35 – 11:55

  Przerwa kawowa

  11.55-13.00

  Sesja VI – Choroby zakaźne u dzieci – wpływ układu odpornościowego

  Prowadzący: Arleta Kowala-Piaskowska

  11.55- 12.10
  Strategie odporności u dzieci
  Iwona Ignyś
  Wykład sponsorowany 

  12.10-12.25
  Inwazyjne zakażenia paciorkowcowe u dzieci
  Anna Mania

  12.25-12.40
  Choroby odzwierzęce u dzieci
  Katarzyna Mazur-Melewska

  12.40-12.55
  Gruźlica u dzieci i młodzieży – czy to nadal problem?
  Ewelina Gowin

  12.55-13.10
  Dyskusja

  13:10

  Zakończenie konferencji, poczęstunek pożegnalny

  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

  Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa
  z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

  Konferencja jest organizowana ze wsparciem finansowym firmy GILEAD SCIENCES POLAND Sp. z o.o.,
  która nie ma wpływu na treści materiałów i prezentacji przedstawionych podczas wydarzenia.