25-25 listopada 2023 | ONLINE

  Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

  ZADAJ PYTANIE


   SPONSORZY

   PROGRAM

   09:00 – 09:05

   Piątek, 24 listopada

   13.30 – 14.30

   Rejestracja uczestników w formule stacjonarnej, lunch

   14.30 – 14.40

   Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

   Iwona Mozer-Lisewska

   14.40 – 14.50

   Wystąpienie JM Rektora UMP Andrzeja Tykarskiego

   14:50 – 15:05

   Wykład inauguracyjny – Infektologia: postępy i zagrożenia

   Jacek Juszczyk

   15.05-16.45

   Sesja I – Choroby zakaźne w XXI wieku – stare i nowe

   Prowadzący: Lidia Gil, Dorota Zarębska-Michaluk

   15.05-15.20
   CMV wczoraj i dziś
   Lidia Gil

   15.20-15.35
   Półpasiec u pacjentów z zaburzeniami imunnologicznymi                                                                                      Arleta Kowala- Piaskowska
   Wykład sponsorowany   

   15.35-15.50
   Legionelloza: nowa epidemia czy znana już od lat choroba?
   Krzysztof Simon

   15.50-16.05
   Róża: co się zmieniło w obrazie klinicznym?
   Dorota Zarębska-Michaluk

   16.05-16.20
   Profilaktyka i leczenie COVID-19 – aktualne informacje
   Iwona Mozer-Lisewska
   Wykład sponsorowany   

   16.20-16.35
   COVID -19 u pacjentów immunoniekompetentnych
   Anna Piekarska
   wykład sponsorowany 

   16.35 -16.45
   Dyskusja

   16.45-18.25

   Sesja II – Zapalenia wątroby – nie tylko o etiologii zakaźnej

   Prowadzący: Małgorzata Pawłowska, Robert Flisiak

   16.45-17.00
   Terapia DAA u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C
   Małgorzata Pawłowska
   wykład sponsorowany 

   17.00-17.15
   Sofosbuwir/Welpataswir w terapii trudnych do wyleczenia pacjentów zakażonych HCV
   Robert Flisiak
   wykład sponsorowany

   17.15-17.30
   Glekaprewir/Pibrentaswir- bo lubię szybki efekt
   Iwona Mozer-Lisewska
   wykład sponsorowany

   17.30-17.45
   Koinfekcja HCV/HIV: od diagnozy do wyleczenia
   Bartosz Szetela
   wykład sponsorowany  

   17.45-18.00
   Alkoholowe zapalenie wątroby – wskazania do wczesnego przeszczepiania
   Marta Wawrzynowicz-Syczewska

   18.00-18.15
   Polekowe uszkodzenie wątroby
   Dorota Zarębska-Michaluk
   wykład sponsorowany

   18.15-18.30
   Różne oblicza kliniczne MAFLD
   Iwona Mozer-Lisewska
   wykład sponsorowany 

   18.30-18.35
   Dyskusja

   18.35–18.50

   Przerwa kawowa

   18.50-20.00

   Sesja III – Sprostać wyzwaniom chorób zakaźnych- podejście wieloaspektowe

   Prowadzący: Iwona Mozer-Lisewska

   SESJA firmy

   18.50-19.05
   Clostridium difficile- czy radzimy sobie z rosnącym problemem
   Agnieszka Dobrowolska

   19.05-19.20
   Sepsa – co każdy lekarz powinien o niej wiedzieć
   Szczepan Cofta

   19.20-19.35
   Nowe możliwości diagnostyczne Clostridium difficile
   Monika Lisiecka

   19.35-19.50
   HEV i wirusowe zapalenie wątroby typu E – co nowego (jesień 2023)
   Maciej Bura

   19.50- 20.00
   Dyskusja

   20.30     

   Kolacja

   Sobota, 25 listopada

   09.00-10.25

   Sesja IV – Choroby pasożytnicze – czy potrafimy je skutecznie leczyć?

   Prowadzący: Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz

   09.00-09.15
   Neuroborelioza – czy wciąż groźna?
   Joanna Zajkowska

   09.15-09.30
   Riketsjozy jako choroby przenoszone przez kleszcze
   Anna Moniuszko-Malinowska

   09.30-9.45
   Grypa ptaków – zagrożenie dla ludzi
   Aleksander Garlicki

   09.45-10.00
   Leiszmanioza trzewna i skórna narastający problem zdrowotny na obszarach Europy
   Małgorzata Paul

   10.00-10.15
   Eozynofilia w przebiegu koinwazji pasożytniczej u podróżnego powracającego z Afryki
   Łukasz Pielok

   10.15-10.25
   Dyskusja

   10.25-11.35

   Sesja  V – HIV/AIDS

   Prowadzący: Alicja Wiercińska-Drapało, Anita Olczak

   10.25-10.40
   Leczenie ARV – aktualne standardy
   Alicja Wiercińska-Drapało

   10.40-10.55
   Długoterminowy sukces terapii ARV w kontekście holistycznej opieki nad pacjentami żyjącymi z HIV
   Anita Olczak
   wykład sponsorowany

   10.55-11.10
   Jak i dlaczego warto rozmawiać o terapii długodziałającej
   Bogusz Aksak-Wąs
   wykład sponsorowany 

   11.10-11.25
   Aktualne wyzwania w opiece nad pacjentami zakażonymi HIV
   Błażej Rozpłochowski

   11.25-11.35
   Dyskusja

   11:35 – 11:55

   Przerwa kawowa

   11.55-13.00

   Sesja VI – Choroby zakaźne u dzieci – wpływ układu odpornościowego

   Prowadzący: Arleta Kowala-Piaskowska

   11.55- 12.10
   Strategie odporności u dzieci
   Iwona Ignyś
   Wykład sponsorowany 

   12.10-12.25
   Inwazyjne zakażenia paciorkowcowe u dzieci
   Anna Mania

   12.25-12.40
   Choroby odzwierzęce u dzieci
   Katarzyna Mazur-Melewska

   12.40-12.55
   Gruźlica u dzieci i młodzieży – czy to nadal problem?
   Ewelina Gowin

   12.55-13.10
   Dyskusja

   13:10

   Zakończenie konferencji, poczęstunek pożegnalny

   Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

   Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa
   z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

   MATERIAŁY DO POBRANIA