17-18.10.2024

KONFERENCJA STACJONARNA

Hotel Polonia Palace

al. Jerozolimskie 45 | Warszawa

KOMITET NAUKOWY:

 • DR HAB. N. MED. WITOLD OWCZAREK
 • DR HAB. N. MED. EDYTA ZAGÓROWICZ
 • DR N. MED. MARCIN STAJSZCZYK

   EKSPERCI:

  • DR HAB. N. MED. BRYGIDA KWIATKOWSKA
  • DR HAB. N. MED. IRENA WALECKA
  • DR HAB. N. MED. JACEK SZEPIETOWSKI
  • DR HAB. N. MED. ZBIGNIEW ŻUBER
  • DR HAB. N. MED. JAROSŁAW KIERKUŚ
  • DR HAB. WŁODZIMIERZ SAMBORSKI
  • DR HAB. N. MED. JAROSŁAW REGUŁA
  • DR HAB. MED. BOGDAN BATKO, PROF. KAAFM

  RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

  17.10.2024, DZIEŃ I

  Sesja 1
  Rekomendacje dotyczące leczenia chorób z autoimmunizacji

  1. Rekomendacje dot. leczenia chorób reumatycznych
  2. Rekomendacje dot. leczenia chorób dermatologicznych
  3. Rekomendacje dot. leczenia chorób gastroenterologicznych

  Sesja 2
  Programy lekowe w chorobach z autoimmunizacji.

  1. Programy lekowe w reumatologii dla dermatologów i gastroenterologów
  2. Programy lekowego w dermatologii dla reumatologów i gastroeneterologów
  3. Programy lekowe w gastroenterologii dla reumatologów i dermatologów

  Sesja 3
  Leczenie chorób autoimmunizacyjnych u dzieci i młodzieży.

  1. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – rekomendacje a możliwości terapeutyczne w Polsce
  2. Łuszczyca plackowata i atopowe zapalenie skóry – rekomendacje a możliwości terapeutyczne w Polsce
  3. Nieswoiste choroby zapalne jelit – rekomendacje a możliwości terapeutyczne w Polsce

  Sesja 4
  Programy lekowe – możliwości leczenia interdyscyplinarnego jednego pacjenta w różnych programach lekowych.

  1. Profilaktyka reaktywacji infekcji HBV – program lekowy B.106
  2. Leczenie choroby śródmiąższowej płuc – program lekowy B.135
  3. Współwystępowanie chorób z autoimmunizacji – czy leczenie skojarzone jest możliwe?

  18.10.2024, DZIEŃ II

  Sesja 5
  Dostępność do leczenia w chorobach z autoimmunizacji w Polsce.
  1. Reumatologia
  2. Dermatologia
  3. Gastroenetrologia

  Sesja 6
  Debata – jak efektywnie poszerzać dostęp do leczenia w chorobach z autoimmunizacji
  w ramach programów lekowych – kierunki zmian.

  Sesja 7
  Praktyczne aspekty rozliczania świadczeń w programach lekowych.

  Sesja 8
  Debata – dostęp do terapii biologicznych i syntetycznych celowanych w chorobach
  z autoimmunizacji poza programami lekowymi – kiedy? dlaczego? Jak?

  Kontakt

  Patryk Brzozowski

  731009889

  p.brzozowski@90consulting.pl