rejestracja

Forum Interdyscyplinarne | Kraków

16 kwietnia 2024
wtorek | godzina 18:00

CKF_13
Centrum Konferencyjne Fabryczna | Sala IDEA 1
ul. Fabryczna 13 | Kraków

    * To pole jest wymagane

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., w celu przekazywania informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim.

    regulamin

    Zgody marketingowe:
    Zgadzam się na otrzymywanie od Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim, przekazywanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, również z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących.

    Administrator danych osobowych:
    Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.
    Adres e-mail: info.waw@boehringer-ingelheim.com; telefon: +48 22 699 0 699
    Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod.waw@boehringer-ingelheim.com