rejestracja

Forum Interdyscyplinarne | Białystok

28 lutego 2024
środa | godzina 18:00

Restauracja Lipcowy Ogród
ul. 42 Pułku Piechoty 6 | Białystok

  * To pole jest wymagane

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., w celu przekazywania informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim.

  regulamin

  Zgody marketingowe:
  Zgadzam się na otrzymywanie od Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. informacji medycznych oraz informacji dotyczących produktów oferowanych przez podmioty z Grupy Boehringer Ingelheim, przekazywanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, również z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących.

  Administrator danych osobowych:
  Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.
  Adres e-mail: info.waw@boehringer-ingelheim.com; telefon: +48 22 699 0 699
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod.waw@boehringer-ingelheim.com