HOME

PROGRAM

SPONSORZY

SIOL

MATERIAŁY

CHOROBA PARKINSONA
W PRAKTYCE NEUROLOGA

11 grudnia 2021
ONLINE

  PROGRAM KONFERENCJI

  KOMITET NAUKOWY:
  prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ BOGUCKI,
  prof. dr hab. n. med. MONIKA RUDZIŃSKA-BAR

  10.00 – 10.05

  Otwarcie konferencji

  – prof. dr hab. n. med. Filip Gołkowski
  Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  10.05 – 10.55

  SESJA 1 pod patronatem Polpharma
  Wybrane zagadnienia z zaburzeń ruchowych
  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki

  10.05 – 10.25

  Różnicowanie zaburzeń ruchowych i napadów padaczkowych

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Janik
  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  10.25 – 10.45

  Neuroprotekcyjne działanie aktywności fizycznej i leczenia rehabilitacyjnego w chorobie Parkinsona i parkinsonizmach  – mit czy fakt? – 

  Prof. dr hab. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
  Instytut Psychiatri i Neurologii w Warszawie

  10.45 – 10.55

  Dyskusja

  10.55 – 11.45

  SESJA 2
  Optymalizacja terapii doustnej lewodopą
  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
  prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar

  10.55 – 11.15

  Dlaczego lewodopa pozostaje najważniejszym lekiem przeciwparkinsonowskim?

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

  11.15 – 11.35

  Entakapon w leczeniu choroby Parkinsona w okresie wczesnym i późnym

  Prof. dr hab. med. Monika Rudzinska-Bar
  Krakowska Akademia im A. Frycza Modrzewskiego

  11.35 – 11.45

  Dyskusja

  11.45 – 11.55

  Przerwa

  11.55 – 13.45

  SESJA 3
  Objawy pozaruchowe w chorobie Parkinsona i parkinsonizmach – jak rozpoznać i jak leczyć 
  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki,
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik

  11.55 – 12.15

  Zespoły otępienne w zespołach parkinsonowskich

  Prof. dr hab. med. Jarosław Sławek
  Gdański Uniwersytet Medyczny

  12.15 – 12.35

  Zastosowanie toksyny botulinowej w terapii choroby Parkinsona

  Dr hab. n. med. Agata Gajos
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  12.35 – 12.55

  Objawy neuropsychiatryczne depresja i lęk – wczesny czy późny objaw w chorobie Parkinsona i  zespołach parkinsonowskich

  Dr n. med. Anna Depukat
  Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  12.55 – 13.15

  Ból w zespołach parkinsonowskich

  Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
  Warszawski Uniwersytet medyczny

  13.15 – 13.35

  Zaburzenia snu jako biomarker choroby Parkinsona i zespołów parkinsonowskich

  Dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW
  Uniwersytet Medyczny w Wrocławiu

  13.35 – 13.45

  Dyskusja 10 min

  13.45 

  Zakończenie konferencji

  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

  Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).