Algorytmy postępowania
wobec działań niepożądanych

– leki immunokompetentne
oraz leki ukierunkowane molekularnie

28 maja 2022 | online

 

Szanowni Państwo,

W dniu 28.05.2022 odbędzie się I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Algorytmy postępowania wobec działań niepożądanych – leki immunokompetentne oraz leki ukierunkowane molekularnie. Ze względu na obecny stan epidemiologiczny została ona zaplanowana w formule wyłącznej on-line.

XXI wiek przyniósł przełom w leczeniu nowotworów złośliwych. Dokonało się to dzięki wprowadzeniu do leczenia nowych klas terapeutycznych: leków ukierunkowanych molekularnie i leków immunokompetentnych.
Zysk terapeutyczny pod postacią wydłużenia całkowitego czasu przeżycia, czasu wolnego od progresji i poprawy jakości życia chorego odnotowywany jest praktycznie w każdym typie nowotworu (lokalizacji narządowej). Pomimo poprawy wymienionych parametrów i w większości zdecydowanie lepszej tolerancji prowadzonego leczenia, stanęliśmy przed wyzwaniem identyfikacji, oceny i leczenia nowych, nieznanych dotąd działań niepożądanych wynikających głównie z nowych mechanizmów działania leków. Już nie tylko prowadzone innowacyjne aktywne leczenie onkologiczne, ale i szybka adekwatna analiza działań niepożądanych są warunkiem skutecznego, bezpiecznego leczenia.

W trakcie Konferencji wybitni Specjaliści zapoznają Państwa z najnowszymi rekomendacjami dotyczącymi algorytmów postępowania wobec działań niepożądanych leków immunokompetentnych w zależności od lokalizacji narządowej.

Zapraszam do udziału w Konferencji

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca
Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Narodowego Instytutu Onkologii-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie