UWAGA!
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Piątek 25.11.2022

 • Wykład na zaproszenie
  125 years of Radiation Oncology – has it been the road to heaven?  
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. Bogusław Maciejewski
 • Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej
  Polska radioterapia – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 • Wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Rady ds. Onkologii
  Jak przygotować zakład i oddział radioterapii do funkcjonowania w Krajowej Sieci Onkologicznej
  Wykład >>>

  – dr hab. Adam Maciejczyk, prof. UM
 • Radiobiologia
 • Interakcja radioterapii i immunoterapii na poziomie molekularnym – radiobiologiczne przesłanki adaptacji radioterapii do immunologicznej blokady punktów kontrolnych
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
 • Molekularne mechanizmy oddziaływania radioterapii na mikrośrodowisko guza nowotworowego i otaczających tkanek prawidłowych
  Wykład >>>

  – dr n. med. Bartłomiej Tomasik
 • Radiobiologiczne podstawy leczenia napromienianiem zmian nienowotworowych
  Wykład >>>

  – dr n. med. Aleksandra Napieralska
 • Rak płuca – zmieniający się krajobraz leczenia
 • Czy uzupełniająca, pooperacyjna radioterapia ma jeszcze uzasadnienie w raku płuca Anno 2023?
  Wykład >>>

  – dr n. med. Anna Wrona
 • Co radioterapeuta powinien wiedzieć na temat leczenia neoadjuwantowego i adjuwantowego w skojarzeniu z zabiegiem chirurgicznym AD 2023?
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • Czy w radykalnym leczeniu raka płuca rola radioterapii będzie wzrastać?
  Głos przeciw
  Wykład >>>
   prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman
  Głos za 
  Wykład >>>
   prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • Nowotwory głowy i szyi
 • Leczenie systemowe ukierunkowane na cele molekularne w nowotworach głowy i szyi – stan wiedzy 2022 r.
  Wykład >>>

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
 • Jak bezpiecznie przeprowadzić radioterapię skojarzoną z cetuksymabem?
  – dr n. med. Dorota Kiprian
 • Radioterapia adaptacyjna – jak ją zaplanować i zrealizować?
  Wykład >>>

  – dr n. med. Dorota Kiprian
 • Debata: Sukces radioterapii skojarzonej z leczeniem systemowym w NDRP modelem postępu w onkologii
  – Patronat Astra Zeneca
 • Wprowadzenie
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • Postęp w zakresie techniki radioterapii – radioterapeutyczne triki
  – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • Postęp w zakresie kojarzenia leczenia systemowego z radioterapią – gdzie tkwią zagrożenia
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
 • Postęp w zakresie radioterapii stereotaktycznej w chorobie oligometastatycznej – jak różnicować schemat frakcjonowania?
  Wykład >>>

  – dr n. med. Łukasz Kuncman
 • Kontrowersyjne przypadki kliniczne
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko, dr n. med. Łukasz Kuncman
 • Perspektywa dalszego postępu w kojarzeniu radioterapii i leczenia systemowego w NDRP
   prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski, dr med. Łukasz Kuncman
 • Podsumowanie
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • Varia
 • Powtórne napromienianie w raku piersi
  Wykład >>>

  – dr n. med. Joanna Socha
 • Opis przypadku pacjentki leczonej Rybocyklibem w skojarzeniu z radioterapią – Debata – sesja sponsorowana Novartis
  Wykład >>>
   Prof. Jacek Fijuth
  Wykład >>>
  – dr n. med. Joanna Streb
 • Wskazania do łączenia teleradioterapii z brachyterapią lub hipertermią w mięsakach tkanek miękkich
  Wykład >>>

  – dr hab. n. med. Mateusz Spałek
 • Aktualne wskazania do zastosowania radioterapii w czerniaku złośliwym. Jak frakcjonować napromienianie?
  – dr n. med. Aneta Borkowska
 • Radioterapia w schorzeniach nienowotworowych – aktualne wskazania wynikające z badań klinicznych
  Wykład >>>

  – dr n. med. Marcin Miszczyk
 • Rak odbytnicy
 • Leczenie skrojone na miarę – optymalna strategia leczenia neoadjuwantowego w różnych grupach pacjentów
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz
 • Strategia „watch and wait” u kogo może być standardem i jak prowadzić ją bezpiecznie?
  – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko
 • Zasady konturowania raka odbytnicy w leczeniu radykalnym i adjuwantowym
  Wykład >>>

  – dr n. med. Joanna Socha

UWAGA!
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Sobota 26.11.2022

 • Chłoniaki – obszary i dawki napromieniania w zależności od czynników rokowniczych i stopnia zaawansowania
 • Aktualne wskazania do stosowania radioterapii w chłoniakach ziarniczych i nieziarniczych
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha

 • Uroonkologia
 • Ultra-hipofrakcjonowanie w raku stercza – wymogi kliniczne i technologiczne
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
 • Aktualne wskazania do radykalnej i uzupełniającej radioterapii w raku pęcherza moczowego
  Wykład >>>

  – dr hab. n. med. Wojciech Majewski, prof. NIO

 • Przesłanki teoretyczne i kliniczne do łączenia hormonoterapii z radioterapią w raku stercza – patronat IPSEN
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

 • Hormonoterapia w raku stercza – aktualne wskazania w skojarzeniu z leczeniem miejscowym i w stadium rozsiewu – wykład sponsorowany LEK-AM
  Wykład >>>

  – dr n. med. Łukasz Kuncman 

 • Radioterapia stereotaktyczna 
 • Czy radioterapia stereotaktyczna ma szansę zastąpić resekcję chirurgiczną we wczesnym raku płuca?
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka

 • Radioterapia stereotaktyczna w powtórnym napromienianiu – wskazania i realizacja
  Wykład >>>

   prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko

 • Zasady planowania i realizacji SBRT w przerzutach do kości
  Wykład >>>

  – dr n. med. Łukasz Kuncman

 • Rak żołądka – zmierzch radioterapii czy nowa perspektywa?
 • Czy obserwujemy zmierzch radioterapii uzupełniającej w raku żołądka?
  Wykład >>>

  – dr n. med. Agnieszka Namysł-Kaletka

 • Wskazania do radio-chemioterapii przedoperacyjnej
  Wykład >>>

  – prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański

 • Rak przełyku – nowe wyzwanie 
 • Radio-chemioterapia w raku przełyku – przedoperacyjna, pooperacyjna, definitywna. Jak planować i dawkować leczenie napromienianiem?
  Wykład >>>

  – dr hab. n. med. Andrzej Badzio

 • Rak przełyku – planowanie radioterapii z wykorzystaniem diagnostyki obrazowej
  Wykład >>>

  – dr n. med. Justyna Chałubińska-Fendler

 • Czy jest miejsce dla eskalacji dawki w radioterapii raka przełyku?
  Wykład >>>

  – dr n. med. Iga Skrzypczyńska

 • Policzalne zmiany przerzutowe. Granica radioterapii jako leczenia miejscowego
 • Aktualny stan wiedzy i realizowane badania, które zmieniają sposób myślenia o chorobie nowotworowej w CS IV
  Wykład >>>

  – dr n. med. Łukasz Kuncman

 • Przerzuty raka jelita grubego do wątroby – kiedy SBRT jest metodą z wyboru w leczeniu zmian nieoperacyjnych?
  Wykład >>>

  – dr n. med. Dominika Hempel

 • Policzalne zmiany przerzutowe do OUN. WBRT z ochroną hipokampa czy SRS/SFRT?
  Wykład >>>

  – dr hab. Maciej Harat, prof. UM

UWAGA!
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.